Blog

Zmeny v stavebnom sporení od 1.januára 2019

Stavebné sporenie prešlo niekoľkými zásadnými zmenami  Na konci mája 2018 vláda schválila návrh novely zákona o stavebnom sporení. Zmenili sa tým viaceré podmienky a pravidlá sporenia pre všetky zmluvy uzatvorené od 1. januára 2019. 
Zmeny štátnej prémie

Jednou zo zásadných zmien je poskytovanie štátnej prémie.Dolná hranica štátnej prémie sa zníži  z 5%  na 2,5 % z ročného vkladu. Horný limit- prémia nemôže byť vyššia ako 15%  z ročného vkladu, ostáva nezmenený. Vzhľadom na situáciu na trhu,  sa takéto zhodnotenie naďalej považuje za výhodné.

Maximálnu suma štátnej prémie sa zvyšuje z 66,39€  na 70 € ročne.                                                                                        Na získanie plnej štátnej prémie je však potrebné vložiť na účet stavebného sporenia sumu 2.800 €. Je to historicky najvyššia suma, akú kedy bolo potrebné vložiť na získanie plnej štátnej prémie. V priemere bude potrebné vložiť 233€ mesačne, čo môže byť pre niekoho príliš vysoká suma. O štátnu prémiu však  nepríde ani v prípade, ak vloží menej- vtedy získava jej alikvotnú časť.

Zmena poberateľov štátnej prémie podľa príjmu

Nárok  na štátnu prémiu bude mať po novom už iba sporiteľ, ktorého priemerný mesačný príjem za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Aby ste teda  nárok na štátnu prémiu, nemali by ste zarobiť v priemere viac ako 1 300 € za mesiac. Táto zmena sa týka aj starých zmlúv

Štátna prémia však ostáva pre deti, ktorým rodičia založili stavebné sporenie, bez ohľadu na príjem rodičov.

Zrušenie sa  tzv. „priateľských sporiteľov“

„Priateľskí sporitelia“ je označenie pre klientov, ktorí držali financie v stavebnom sporení na zhodnotenie a nemuseli dokladovať, že peniaze naozaj použili na stavebné účely, rekonštrukciu, či kúpu nehnuteľnosti. Od 1. 1. 2019 môže sporiteľ získavať štátnu prémiu maximálne 6 rokov, ale v ďalších rokoch už nie, nárok na ňu potom zaniká.

Štátna prémia zaniká medziúverom

Kto doteraz nechcel čakať niekoľko rokov na stavebný úver, mohol si zobrať medziúver a poberať naň štátnu prémiu. Po novom to už nebude možné. Novela zákona  zruší nárok na štátnu prémiu pre sporiteľa počas čerpania a splácania medziúveru.  Po nasporení požadovanej sumy však bude mať sporiteľ možnosť získať zvýhodnený stavebný úver.

Táto zmena nastala z dôvodu, že až 90 % úverov stavebných sporiteľní tvoria práve medziúvery, ktoré pôsobili  skôr ako komerčné úvery na bývanie , a nie ako zvýhodnené stavebné sporenia.

Limity v prvom roku sporenia

Po novom je nutné pre získanie celej štátnej prémie v prvom roku sporenia založiť zmluvu o stavebnom sporení v prvej polovici roka. Ak zmluvu založíte v januári, dostanete jej plnú výšku. Ak až v decembri, tak dostanete len 1/12 výšky prémie.

Stavebné sporenie môže doplniť vašu hypotéku

Stavebné sporiteľne očakávajú, že peniaze zo stavebného sporenia sa budú častejšie používať na dofinancovanie hypoték. Od 1. 7. 2018 totiž platia prísnejšie pravidlá na poskytovanie hypoték, a banky už  neposkytujú 90% až 100% hypotéky. Žiadateľ tak bude mať istú časť kúpnej ceny bytu nasporenú a na to môže využiť stavebné sporenie.

Po všetkých zmenách prinesie stavebné sporenie výnos iba približne 1,5 % ročne. Zhodnotiť svoje peniaze však môžete aj iným spôsobom. Môžete sa rozhodnúť pre sporiaci účet, termínovaný vklad alebo skúsiť investovanie.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top