Blog

Dôležitosť poistenia zodpovednosti zamestnanca za škodu

V práci sa niekedy môže stať prípad, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Práve na takéto situácie je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Má však aj viacero praktických pripoistení, ktoré vám viac predstavíme v našom článku.

V skratke o poistení zodpovednosti zamestnanca
Poistenie zamestnanca nie je povinné, ale mnohí zamestnávatelia ho môžu vyžadovať. Chcú sa tak ochrániť pred prípadnými škodami, ktoré im zamestnanec spôsobí, najčastejšie v prípadoch, keď v rámci práce vedie firemné motorové vozidlo. Zamestnávateľ má právo na preplatenie škody, a to až do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku. V prípade štátnej služby (napr. príslušníkov policajného zboru, SIS, železničnej polície, colníkov či hasičov) ide o 3-násobok služobného alebo funkčného platu. Preto je aj z pohľadu zamestnanca výhodné, aby si svoj zárobok chránil, a to poistením zodpovednosti zamestnanca.

V prípade spôsobenia škody bude v prípade platného poistenia za zamestnanca vyplácať náhradu škody poisťovňa. Tú pred uzatvorením zaujímajú viaceré faktory, ktoré môžu ovplyvniť výšku poistného, ale celkovo aj poistiteľnosť danej osoby. Poisťovne medzi základné vstupné faktory radia najmä druh pracovno-právneho vzťahu (ak ide o podnikateľov, treba využiť poistenie podnikateľov), zamestnanie, a teda konkrétne povolanie, vek poisteného a či pri práci využíva motorové vozidlo, čo je logické, keďže tam môže byť riziko škody väčšie. Výšku poistnej sumy by mal potom poistený voliť podľa svojej priemernej mesačnej mzdy, aby náhrada škody od poisťovne vedela vykryť maximálny rozsah, ktorý si vie zamestnávateľ u neho uplatniť.

Chybná práca či služba
Každému sa môže stať, že niekedy sa práca jednoducho nevydarí. Môže ísť napríklad o vyhotovenie chybného výrobku, výrobku, ktorý nespĺňa všetky potrebné parametre, alebo poskytnutie služby, ktorá nie je v takej kvalite, ako sa od zamestnanca vyžaduje. Ak takouto chybne vykonanou prácou alebo službou spôsobíte škodu, zamestnávateľ od vás môže požadovať náhradu. S pripoistením rizika chybná práca či služba budete však krytý aj v tomto prípade.

Pripoistenie prepravovaného nákladu
Opäť niečo najmä pre zamestnancov, ktorým bolo zverené motorové vozidlo. V prípade dopravnej nehody sa môže stať situácia, že sa vám tovar v aute poškodí, ale k celkovému poškodeniu vozidla nepríde. Vtedy by ste si mohli škodu na prepravovanom tovare uplatniť z poistenia zamestnanca, ak ste si pripoistili aj riziko poškodenia nákladu bez poškodenia auta.

Väčšina poisťovní má už v základnom krytí poistenia zodpovednosti zamestnanca riziko poškodenia nákladu so súbežným poškodením vozidla. Ide o prípad dopravnej nehody, pri ktorom príde aj k poškodeniu samotného vozidla. Škody na vozidle sa pritom riešia z PZP vinníka alebo havarijného poistenia poškodeného.

Právna ochrana zamestnanca
V prípade, že by ste sa v práci dostali do právnych sporov, čo vám však určite neželáme, toto pripoistenie by vám zabezpečilo právnu ochranu a presadzovanie vašich oprávnených právnych záujmov. Hoci to môže znieť zložito, do právneho sporu sa môžete dostať aj jednoduchým domáhaním sa mzdy, ktorú vám zamestnávateľ odmieta vyplatiť, hoci na ňu máte nárok.

Treba dať pozor na výluky z poistenia
Ako pri všetkých typoch poistenia, aj tu platia nejaké výnimky, kedy vám môže poisťovňa krátiť alebo úplne odmietnuť poistné plnenie. Ide najmä o škody spôsobené osobou, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ktorá spôsobila škodu zamestnávateľovi vedome alebo boli spôsobené na hotovosti či ceninách. Rovnako nebýva krytá hmotná zodpovednosť zamestnanca. Všetky platné výluky, ako aj obmedzenia, sú vždy uvedené vo všeobecných poistných podmienkach danej poisťovne.

2 príklady z praxe, kedy sa môže poistenie zamestnanca hodiť
Ste zamestnaný a v práci využívate motorové vozidlo. Ak spôsobíte dopravnú nehodu, pri ktorej sa poškodí firemné vozidlo, zamestnávateľ môže od vás vyžadovať preplatenie vzniknutej škody. V prípade, že má vozidlo havarijné poistenie, škodu bude kryť poisťovňa, ale dohodnutú spoluúčasť si bude zrejme uplatňovať u vás. Práve tieto výdavky vám môže pokryť poistenie zamestnanca. Musíte tam mať však zahrnuté aj škody na vozidle.

Pracujete ako vodič vo firme so sklenenými pohármi. Veziete práve naplnenú dodávku k zákazníkovi, no v snahe vyhnúť sa dopravnej nehode pred vami stočíte vozidlo. To zostane bez poškodenia, ale prudkým pohybom sa vám väčšina nákladu rozbila. Zamestnávateľ asi až tak prihliadať na okolnosti nebude a môže si od vás náhradu škody vymáhať. Škody na prepravovanom náklade sa však rovnako dajú v poistení zodpovednosti zamestnanca poistiť.

V prípade záujmu o poistenie Zodpovednosti za škodu ma neváhajte kontaktovať. Rád vám zodpoviem na vaše otázky.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top