Blog

Najčastejšie otázky začínajúcich investorov

Investovanie do fondov patrí medzi najvýhodnejšie spôsoby zhodnotenia voľných finančných prostriedkov. Fondy sú zaujímavou a dostupnou alternatívou pre bežného investora a majú potenciál vyššieho výnosu ako je miera inflácie, čiže reálneho zhodnotenia peňazí.

Tento spôsob investovania je dostupný takmer pre každého jednotlivca bez ohľadu na výšku jeho voľných finančných prostriedkov. Výhodou je tiež široký výber investičných stratégií, či profesionálna správa fondu. Fondy dokážu výkonom prekonať aj termínované bankové vklady , pretože investovanie je spojené s istým stupňom rizika. Platí, že čím je vyšší potenciálny výnos, tým existuje vyššie riziko straty. Miera rizika sa ale líši v závislosti od toho, do čoho a akým spôsobom investujete. Každý si teda môže vybrať, aké riziko je na seba schopný a ochotný prebrať.

Pri investovaní je dôležité rozkladať riziko v čase, nemať všetky peniaze na jednom mieste, v jednom fonde. Každý fond má svoju stratégiu, svoje zameranie a na základe tohto sa dá vytvoriť správna investičná stratégia.

Tu je niekoľko otázok, ktoré si kladú začínajúci investori:

1.Čo robiť, keď hodnota mojej investície klesne?

Pri poklese nepanikárte, ale zarobte. Ide  totiž o úplne bežný jav, ktorý navyše môžete obrátiť vo svoj prospech. Existuje jednoduchá stratégia, ktorá sa dá implementovať takmer do každej investície a do väčšiny podielových fondov a to- kupuj lacno a predávaj draho. Po každom páde totiž nasleduje návrat a dokonca prekonanie predchádzajúceho vrcholu . Pri investovaní stačí dodržať ten istý princíp a vďaka tomu človek môže zarobiť viac.

2. Kto mi zaručí, že zarobím?

Presnú úroveň ziskov vám samozrejme niekto dopredu nepovie, ale podielové fondy majú veľký potenciál spoľahlivo zarobiť. Odporúča sa rozdeliť peniaze do viacerých podielových fondov. Výhodou je, že keď sa jednej investícii náhodou nedarí, ostatné môžu jej stratu dorovnať. Aj tu platí, že čím viac chce človek získať, tým viac musí riskovať, neznamená to ale, že v prípade, že jedna investícia nevyjde, nezostane investorovi nakoniec nič.

3. Aké môžu byť riziká?

Pri hodnotení rizika treba rozlišovať medzi dlhodobým investovaním a krátkodobou špekuláciu. Riziko sa zvyčajne dlhším obdobím investovania znižuje. Ak by počas prvých rokov investovania došlo k výraznému prepadu, stále je pred investorom ešte dlhé obdobie, počas ktorého by prípadná strata mala byť vymazaná.

Najviac volatilné (rozkolísané) sú akciové fondy. No dlhodobou investíciou sa dajú tieto výkyvy eliminovať. Práve preto ponúkajú akciové fondy najväčší potenciál na zárobok. Najmenej rizikové sú naopak fondy peňažného trhu, ktoré ale zase nesľubujú veľké výnosy.

4. Môžem byť investor, aj keď financiám príliš nerozumiem?

Ak neviem sám vybrať konkrétnu investíciu, môžem sa obrátiť na podielové fondy. Tam však potrebujem vedieť posúdiť, do čoho daný fond investuje a aká je jeho stratégia. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť, ktorá investuje tieto peňažné prostriedky investorov do rôznych tried aktív v súlade s investičnou stratégiou podielového fondu. O peniaze investorov sa stará tím expertov, ktorých jedinou pracovnou náplňou je dobre spravovať investície klientov. Investiční manažéri sú odmeňovaní podielom na výnose. Je teda v ich záujme, aby peniaze ich klientov zarábali.

5. Aký fond si mám vybrať?       

 Pri výbere je dôležité poznať odpoveď na základné otázky:

  • Ako dlho a akú sumu chcem investovať?
  • Aké riziko viem tolerovať?
  • Chcem investovať pravidelne, alebo jednorazovo?

Po zodpovedaní týchto otázok zostáva už len vybrať ten správny fond s akceptovateľnými poplatkami a  pravidelne posielať peniaze na investičný účet.

Fondy sú jedným z  mnohých investičných nástrojov, do ktorých môže investovať prakticky ktokoľvek. Pre niekoho sú tým správnym riešením, pre iného môže byť výhodnejšie vybrať si iný investičný produkt. Na trhu je dnes už veľké množstvo ponúk. Niekto pritom potrebuje pomoc a poradenstvo profesionála, niekto sa však dokáže rozhodnúť i sám. V ponuke sú aj fondy, do ktorých je možné investovať online.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top