Blog

Úver na podnikanie

[et_pb_section admin_label=“section“]
[et_pb_row admin_label=“row“]
[et_pb_column type=“4_4″]
[et_pb_text admin_label=“Text“]

Ak uvažujete o začatí vlastného podnikania, rozšírení existujúceho podniku alebo iných zaujímavých investíciách, jednou z možností financovania uvedených aktivít je aj čerpanie podnikateľského úveru. Podnikateľský úver môžu získať tak začínajúci podnikatelia, ako aj tí, ktorí už na trhu nejakú dobu pôsobia.

Podnikateľské úvery sú jedným z hlavných pilierov bankového systému, no nie každý má možnosť peniaze od finančnej inštitúcie získať. Pri poskytovaní podnikateľských úverov banky často žiadajú preukázanie histórie firmy, ktorú musia podnikatelia dokladovať príslušnými výkazmi. Banky hodnotia najmä ich schopnosť splácať požičané peniaze a často sa vyžaduje aj ručenie, či už zásobami, alebo priamo majetkom.

Tento proces okrem iného sprevádza aj zdĺhavá a náročná administratíva. Ako prvá  prichádza na rad žiadosť o úver a daňové priznanie, tiež účtovná uzávierka za posledné ukončené účtovné obdobie, prípadne k ukončenému štvrťroku či polroku aktuálneho účtovného obdobia. Taktiež je potrebné doložiť doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Ak ide o investičný úver, banka často požaduje aj biznis plán.

 Druhy podnikateľských úverov

Existuje viacero typov podnikateľských úverov a každá banka ich nazýva inak. V princípe však vždy ide o úvery, pri ktorých je možná dohoda o ručení, ručenie nehnuteľnosťou, alebo kombinácia týchto možností.

Podľa predmetu sa úvery delia na účelové a bezúčelové. Pri účelových typoch úverov sa viaže použitie získaných prostriedkov na konkrétny účel, ktorý si obe strany dohodnú v úverovej zmluve. Pri bezúčelových úveroch je na voľbe samotného podnikateľa, ako naloží so získanými prostriedkami. Čím vyšší úver, tým je aj vyššie riziko, a preto sa úvery zabezpečené nehnuteľnosťou môžu pohybovať vo vyšších výškach

Podľa lehoty splatnosti môžeme rozdeliť podnikateľské úvery na krátkodobé úvery, ktorých lehota splatnosti sa pohybuje v rozmedzí do jedného roka, strednodobé úvery, ktoré majú lehotu splatnosti bežne stanovenú od 4 do 5 rokov a dlhodobé s lehotou splatnosti nad 5 rokov. Tieto údaje sa však môžu líšiť v závislosti od jednotlivých úverových inštitúcií poskytujúcich podnikateľské úvery.

Úver na financovanie prevádzky

Okrem štandardných pôžičiek podnikateľ môže požiadať aj o poskytnutie úveru na financovanie prevádzkových potrieb. V takomto prípade je vhodné využiť revolvingový alebo kontokorentný úver.

Kontokorentný úver– podnikateľ uhrádza svoje výdaje z bežného účtu a v prípade nedostatku vlastných prostriedkov automaticky dochádza k čerpaniu úveru a z prichádzajúcich platieb sa úver priebežne spláca.

Revolvingový úver-  podnikateľ má presne určené limity aj kontrolu účelovosti čerpaných prostriedkov. Klient ho v rámci stanoveného obdobia môže opakovane čerpať a splácať podľa vlastných potrieb.

Podnikatelia týmto spôsobom môžu úverom financovať samotnú prevádzku podnikania, ktorá zahŕňa napríklad nákup zásob, financovanie pohľadávok, krytie sezónnych výkyvov, alebo na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, ktorý môže vzniknúť tým, že iné subjekty si voči nim neplnia svoje záväzky.

Úvery tak nemusia pre podnikateľov predstavovať len financie na rozvoj, ale môžu poslúžiť aj na vykrytie krátkodobých problémov vrátane financovania pohľadávok voči odberateľom či krytia sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti, alebo úhrady preddavkov napríklad na daň z pridanej hodnoty.

Úvery pre mladých podnikateľov

Najväčšie problémy so získavaním podnikateľských úverov môžu mať začínajúci podnikatelia. Tí nemajú dostatočnú históriu, obraty a zvyčajne ani ručenie. Aj pre nich sú však už vytvorené možnosti v podobe úverov na začatie podnikania. Takéto zvýhodnené úvery sú určené začínajúcim aj existujúcim podnikateľom, slobodným povolaniam a mikropodnikom, ktoré sú vo fáze startup, rozbehu alebo rozvoja podnikania. Jednou z hlavných podmienok získania je však v tomto prípade perspektívny biznis plán, ktorý banka posúdi.

 

Založiť a udržať prosperujúce podnikanie je náročnou úlohou pre každého podnikateľa. Ak ste sa rozhodli pre financovanie vášho podnikania prostredníctvom podnikateľského úveru, nezabudnite pritom na obozretnosť. Nebojte sa požiadať o radu kvalifikovanú osobu, alebo človeka, ktorému dôverujete.
Dobré finančné rozhodnutia vedú k pozitívnym výsledkom aj v samotnom podnikaní. 

[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top