Blog

Refinancovanie a konsolidácia úverov

Veľa ľudí sa v živote dostane do situácie, kedy im ich vlastné finančné prostriedky nestačia a potrebujú si požičať. Často sú vtedy pod veľkým časovým tlakom a siahajú aj po nevýhodných úveroch od nebankových inštitúcií, či on-line pôžičkách, ktoré požičiavajú síce rýchlo, ale s veľmi vysokými úrokmi.  Ak aj tieto pôžičky využijú, neskôr nemusia byť schopní ich splácať. Najlepší spôsob ako sa ich zbaviť je refinancovanie.

 Refinancovanie predstavuje výmenu jednej alebo viacerých nevýhodných pôžičiek za výhodnejšiu. Refinancovať možno prakticky všetky druhy pôžičiek – dlhy na kreditných kartách, prečerpanie účtu, spotrebný úver či lízing. Najčastejšie sa však refinancujú hypotekárne úvery.

Hlavným dôvodom, prečo ľudia refinancujú, je možnosť získať lepšie podmienky. To znamená napríklad nižšie mesačné splátky úveru, ktorý splácajú, či možnosť splatiť pôžičku skôr. Alebo sú možno len klienti nespokojní so svojou súčasnou bankou a hľadajú inú.

Najvhodnejšie obdobie pre refinancovanie je vtedy, keď končí fixácia úrokovej sadzby. Vtedy je možné úver vyplatiť bez pokuty. Ak budete refinancovať v čase mimo fixácie, banka môže zaúčtovať poplatok za predčasné splatenie vo výške reálnych nákladov na splatenie, maximálne však 1 % zo zostatku úveru.

Ďalej je potrebné počítať s ďalšími nákladmi, ako napríklad znalecký posudok, kataster, poplatok za úver. Niektoré banky akceptujú aj starší znalecký posudok a poplatok za úver žiadateľom odpustia.

Čo je konsolidácia?

Ak máme nevýhodných pôžičiek zobraných hneď niekoľko a strácame prehľad v tom, za čo vlastne platíme, vhodným riešením je konsolidácia. Tá môže v konečnom dôsledku ušetriť nemalé peniaze .Konsolidácia pôžičiek je zložitý výraz pre veľmi jednoduchú vec – výmenu viacerých pôžičiek za jednu novú. Ide teda o zlúčenie všetkých pôžičiek.

Splácanie niekoľkých úverov naraz prináša nielen finančné problémy, ale zaberá navyše aj drahocenný čas. Musíme sa boriť s viacerými firmami, ktoré uplatňujú odlišné pravidlá, poplatky, pokuty a podobne. Nakoniec z toho vznikne jeden veľký chaos. Z tohto neporiadku vždy vyťažia najmä banky a nebankové spoločnosti. Na to sa môžeme spoľahnúť. 

Pre konsolidáciu sa ľudia rozhodujú z dvoch hlavných dôvodov- ušetrenie na mesačnej splátke a zjednodušenie celého procesu splácania. Konsolidačný úver je výhodný vtedy, ak je zaťažený nižšou úrokovou mierou ako všetky existujúce úvery spolu. Najjednoduchšie a najvýhodnejšie sa konsolidujú zjavne nevýhodné úvery. Medzi veľmi nevýhodné úvery, ktoré sú aj najčastejšie predmetom konsolidácie, sú kreditné karty a povolené prečerpania účtu. Obe formy pôžičiek sú zaťažené mimoriadne vysokými úrokovými mierami. S kreditnými kartami sú navyše spojené rôzne poplatky, v ktorých sa veľa ľudí nevyzná.

Pri konsolidácii pôžičiek máme na výber dva spôsoby konsolidácie:

  • – konsolidácia bez zabezpečenia nehnuteľnosti
  • – konsolidácia so zabezpečením nehnuteľnosťou

Konsolidačné úvery bez zaistenia nehnuteľnosťou budú prirodzene drahšie. Pokiaľ chceme pôžičky konsolidovať naozaj výhodne, mali by sme  konsolidačný úver zaistiť  nehnuteľnosťou. Poskytovateľ pôžičky nám tak bude schopný ponúknuť ďaleko lepší úrok. Treba si však uvedomiť, že ručením nehnuteľnosťou vystavujeme svoj majetok riziku. K takémuto kroku je potrebné pristupovať opatrne. Rozhodne by nemal byť použitý ľuďmi, ktorí sú kvôli pôžičkám v zúfalej situácii.

 

Výhody konsolidovania

  1. Konsolidácia vedie k poklesu úrokových sadzieb a zníženiu mesačných splátok 
  2. Konsolidácia šetrí čas administrácie úverov – Splácať načas jeden úver je ďaleko jednoduchšie ako splácať načas úvery štyri. Šanca, že na niečo zabudneme je tak omnoho menšia.
  1. Po konsolidácii existuje iba jeden veriteľ  V skratke: dohodnúť sa z jedným veriteľom je mnohokrát jednoduchšie ako dohodnúť sa  viacerými .Jeden veriteľ sa rovná jedna zmluva. Jedny podmienky, poplatky, pokuty a termíny.
  1. Pôžičky je možné konsolidovať so zaistením nehnuteľnosťou – Zaistiť úver nehnuteľnosťou je najjednoduchšia cesta, ako sa dopracovať k nižšej úrokovej miere. Založenie nehnuteľnosti je však potrebné si dobre premyslieť. Pri neskorších finančných problémoch môže viesť k strate nehnuteľnosti.
  1. Konsolidačný úver je možné čerpať nad hranicou refinancovanej čiastky – konsolidačný úver  nemusí byť iba vo výške súčtu všetkých konsolidovaných pôžičiek. Vždy si môžeme dopriať aj niečo navyše pre vlastnú spotrebu.
  2. Nižšie mesačné poplatky za vedenie pôžičky -čerpanie väčšiny pôžičiek je spojené s mesačnými poplatkami. Čím viacej pôžičiek čerpáte, tým viacej takýchto poplatkov platíte. Po konsolidácii máte iba jednu pôžičku. Platíte tak iba jeden poplatok.

Vďaka konsolidácii a refinancovaniu dokážeme  ušetriť aj stovky eur mesačne. Stačí si len spraviť prehľad v tom, ktorá refinančná pôžička bude pre vás v konečnom dôsledku najvýhodnejšia.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top