Blog

Investovanie nie záležitosťou len bohatých ľudí

Ľudia často zastávajú názor, že investície sú príliš komplikované a zložité, alebo presvedčenie, že na začiatok treba mať dispozícií veľkú finančnú sumu. Bezpečnejšie sa cítia, keď majú peniaze uložené doma, prípadne v banke na bežných účtoch. Aby však zhodnocovanie peňazí malo zmysel, musíte ich zobrať „von“ . Vybrať ich z banky a investovať

V podstate existujú 2 dôvody, prečo investovať.

  1. Ľudia investujú, pretože nemajú dosť peňazí.
  2. Ľudia investujú, pretože majú veľa peňazí.

Každý človek má finančné problémy, dokonca aj bohatí. Chudobní majú problém, lebo nemajú dosť peňazí a bohatí majú problém, pretože majú príliš veľké množstvo peňazí. Začať investovať možno i s malou sumou. Investovaním človek získa tak, že peniaze neminie, no ešte viac získa, ak ich rozumne zhodnotí.

Príklad: Ak počas 40 rokov budete investovať mesačne 20€, pri priemernom 5% výnose bude výsledná suma vyše 30 tisíc eur. Pri 50€ investícii hovoríme o sume takmer 75 tisíc eur.

Od investovania môže odrádzať, že budúci vývoj sa nedá zaručiť.

To, či neprerobíte v nejakom momente plánovanej doby investovania, vám nezaručí nikto.  Ak ste napríklad začali kedykoľvek v roku 2008 pravidelne investovať do akciových podielových fondov, tak najbližší rok ste mali na účte menej, ako ste vložili. V takom prípade netreba robiť paniku a na investíciu sa treba pozerať v dlhodobom horizonte. Nasledovné roky boli potom žatvou a do dnešného dňa sa pravidelná investícia mohla zhodnocovať na úrovni vyše 7% ročne.

Kto chce teda minimalizovať riziko, že si vyberie pre investíciu zlé obdobie, pre toho je správnym riešením pravidelné vkladanie menšej čiastky. Pri pravidelnom investovaní výrazne zmierňujete výkyvy na trhoch. Je to kvôli priemerovaniu nakúpenej ceny.

V prospech investora hrá nielen zhodnotenie investovaných peňazí. Zaujímavým je aj úrok z úroku, ktorý funguje bez ohľadu na sumu investície. Najviac sa prejavuje práve pri pravidelnom a dlhodobom investovaní.

Aj malými čiastkami sa pri pravidelnom sporení dá postupne nasporiť celkom zaujímavá suma, ktorá klientovi môže prísť vhod napríklad pri financovaní bývania, kde už aj banky musia viac prihliadať na vlastné zdroje klienta,

Dôležitým parametrom je aj vek

Na začiatok investujte iba takú časť svojho majetku, ktorú si môžete dovoliť vystaviť trhovému riziku. Mali by ste mať určite vytvorenú rezervu pre prípad neočakávaných udalostí.  V prvom rade možno skúsiť  kombináciu tradičných sporiacich a termínovaných produktov, dlhopisov a životného poistenia. Následne môžete skúsiť aj odvážnejšie investície.

V prípade mladého človeka sa odporúča dlhodobo investovať najmä do akciových fondov zameraných na svetové alebo americké akcie. Ak dlhodobo mesačne investuje napr. 50€, v dlhom období mu to dokáže zarobiť 9-10% ročne.Starším klientom sa odporúča investovať do konzervatívnejších fondov, akými je napríklad dlhopisový alebo realitný fond,

Každý fond má odporúčaný investičný horizont, teda minimálne obdobie počas ktorého správcovská spoločnosť odporúča ponechať investície pracovať vo fonde. Profesionáli vedia, ktoré fondy sú určené na krátkodobé a ktoré na dlhodobé investovanie, preto by ste sa mali riadiť podľa nich. Čím dlhší je váš investičný horizont, tým môžete rizikovejšie investovať. Pri krátkom investičnom horizonte sú vhodné investície do menej rizikových dlhopisových fondov.

Správne nastavenie je fondov dôležité zvlášť v dnešnej špecifickej situácii, keď je v dôsledku nepretržitého, rekordného rastu indexov zásadná korekcia trhov iba otázkou času,

Rozloženie rizika aj pri malých sumách

Diverzifikácia, teda rozkladanie rizika, je rovnako dôležitá pri malých, ako aj pri väčších sumách. Svoju investíciu je lepšie rozdeliť do viacerých fondov, s prihliadnutím na svoj rizikový profil. Hoci podielové fondy sami o sebe predstavujú už diverzifikované investície, mnoho z nich je zameraných iba na jeden druh aktív (akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy či komodity). Vhodnejšie je vybrať si fond, ktorý obsahuje viaceré typy aktív, čím umožní portfólio manažérom flexibilne reagovať na situáciu na trhu.

Najhoršie je neinvestovať vôbec. Odkladať si financie niekde doma nie je ani bezpečné, a financie takýmto spôsobom neposkytnú majiteľovi ani žiadnu pridanú hodnotu. Taktiež nie je vhodné investovať s vidinou príliš veľkého zisku. Z vidiny zarobiť z mála veľa sa môže stať veľmi rýchlo strata.   Aj pri dobrej investícii si treba dať pozor na niekoľko vecí. Treba sa vyhýbať vysokým vstupným, priebežným poplatkom, predplateným poplatkom. Tie totiž vedia zo zisku nepríjemne odkrojiť.

 

„K úspešnému investovaniu nepotrebujete mimoriadne IQ, nadpriemernú znalosť brandže alebo dôverné informácie. Čo potrebujete, je rozumný rámec pre vaše rozhodovanie a schopnosť držať emócie na uzde, aby tento rámec nenarušovali.“ …Warren Buffet

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top