Blog

Nová poistná daň od 1.1.2019

Od 1.januára 2019 vstúpi do platnosti nový zákon o zavedení dane z neživotného poistenia. Táto daň má v plnej miere nahradiť 8% odvod, ktorý v súčasnosti poisťovne platia.  

V porovnaní s doteraz platným 8% odvodom má poistná daň širší záber a bude sa vzťahovať aj na už uzatvorené zmluvy. Dotkne sa to všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré aj naďalej bude podliehať poistnému odvodu vo výške 8%.

Daň z poistenia by mali platiť hlavne právnické osoby, ktoré podnikajú v poisťovníctve, teda poisťovne so sídlom na Slovensku, poisťovne z iných členských štátov EÚ resp. EHP a pobočky zahraničných poisťovní z tretích štátov.

Čo spôsobí nová daň?

Toto daňové zaťaženie poisťovní môže spôsobiť, že jej časť sa prenesie aj na klientov. Poisťovne varujú, že za poistenie úrazu, nehnuteľnosti alebo cestovné poistenie si klienti budú musieť pravdepodobne priplatiť. Treba však brať do úvahy aj fakt, že každá poisťovňa má inú obchodnú politiku a rozdielny počet zmlúv v jednotlivých segmentoch neživotného poistenia. Zvýšenie cien teda bude závisieť individuálne na rozhodnutí konkrétnej poisťovne.

Rapídneho zvyšovania cien sa však údajne netreba báť. Ak by sa klienti vo väčšej rozhodli vymeniť poistku za výhodnejšiu, obmedzil by sa tým aj rast cien. Klienti budú mať stále možnosť prepoistiť  sa v tej poisťovni, ktorá ceny za poistenie nezmenila, alebo ich ponúka výhodnejšie.

Problém je však v tom, že nová poistná daň je síce namierená na zdaňovanie poisťovní, avšak spôsob, akým je definovaná v zákone, ju neoddeľuje od poistného. Daň sa totižto premietne napríklad aj do zaistného, či do nákladov na sprostredkovanie. Samotné zvýšenie tak môže presiahnuť aj 8%.

Zmenia sa aj ďalšie náležitosti poistných zmlúv. Po novom budú klienti o zmene výšky poistného informovaní 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Budú tak mať dostatok času na to, aby sa rozhodli, či si poistenie predĺžia alebo sa poistia v inej poisťovni.

Poistná daň ovplyvní aj hypotéky

Nová daň z neživotného poistenia sa dotkne aj hypoték, pretože sa vzťahuje aj na poistenie nehnuteľnosti. Držitelia hypoték sú povinní si toto poistenie uzatvoriť ako formu zabezpečenia úveru. Nová poistná daň ovplyvní aj staršie poistky. Odborníci zatiaľ nevedia presne predpovedať, kedy a o koľko sa zdvihne cena poistiek. Na výslednú cenu bude mať vplyv škodovosť v danom produkte, celkový rozsah poistenia a zisková marža poisťovne. Nie je tiež vylúčené, že nová daň bude mať vplyv aj na poistenie schopnosti splácať úver. Reálne dopady novej dane na ceny poistenia  sa ukážu až v praxi.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top