Blog

Očakávané zmeny vo finančných produktoch na rok 2019

Rok 2019 sa rýchlo blíži a s ním aj očakávané zmeny v niektorých finančných produktoch. Niektoré zmeny budú pozitívneho charakteru, iné zas môžu zaťažiť našu peňaženku. Preto je vhodné o týchto zmenách informovať v dostatočnom predstihu a pripraviť sa na ne.

(-) Menej dostupné hypotéky

Lacné pôžičky s nízkymi úrokmi už nebudú dostupné. Sprísnia sa aj podmienky pre získanie úverov s LTV 80-90%.

Zmeny sa dotknú najviac mladých ľudí a ľudí s nižšou bonitou. Tieto dve skupiny si totiž nebudú možno môcť požičať cez hypotéku toľko, koľko by si chceli a potrebovali, takže zvyšok financií budú musieť nasporiť alebo získať od známych. To ich môže pribrzdiť najmä v zaobstaraní si vlastného bývania, prípadne to zvýši tlak na prenájom.

 

 Obdobie Výnimky na financovanie
s LTV od 80-90%
Výnimky na financovanie
nad 8 DTI
3Q 2018 max. 35% nových úverov max. 20% nových úverov
4Q 2018 max. 30% nových úverov max. 15% nových úverov
1Q a 2Q 2019 max. 25% nových úverov max. 10% nových úverov
od 1. 7. 2019 max. 20% nových úverov max. 10% nových úverov *

* 5 % + 5 % iba pre mladých žiadateľov (t.j. do 35 rokov s čistým príjmom do 1,3x priemernej mzdy a s maximálnym 9 DTI)

(-) Zmeny v podmienkach pre štátnu prémiu stavebného sporenia

Po schválenej reforme bude z pohľadu sporenia tento produkt ešte menej výhodný. Pri stavebnom sporení sa mení celá škála pravidiel prideľovania štátnej prémie:

  • (+) Štátna prémia sa navýši z 66,39 € na rovných 70,00 €
  • (-) Štátna prémia bude prideľovaná iba ak stavebné sporenie využijete na stavebné účely
  • (-)Štátna prémia naďalej ostane pre deti bez obmedzení, ale pre dospelých do určitej hranice ich príjmu
  • (-)Štátnu prémiu bude možné získať iba na stavebný úver, ale nie na medziúver
  • (-) Ročný vklad na plnú štátnu prémiu 2800€ v roku 2019

 

 (-) Nová 8% daň na neživotné poistenia

Od roku 2019 budú poisťovne musieť platiť dodatočnú daň z poistenia vo výške 8 % z poistného. Nová daň sa bude týkať iba poistení z odvetví neživotného poistenia ako napríklad:

  • poistenie nehnuteľnosti, domácnosti
  • havarijné poistenie
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • cestovné poistenie
  • samostatné úrazové poistenie

(+) Navýšenie príspevkov do II. piliera

V roku 2019 pôjde na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) viac peňazí zo sociálnych odvodov. Ďalší predpokladaný vývoj znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Rok: 2012 2013-2016 2017 2018 2019 2020
Odvod do Sociálnej poisťovne: 9,00% 14,00% 13,75% 13,5% 13,25% 13,00%
Odvod do DSS: 9,00% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00%

Od roku 2016 sa výška príspevkov do DSS každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu.

(+) Lacnejší III. pilier

Sporenie v III. pilieri sa v roku 2019 stane pre sporiteľov opäť lacnejším a výhodnejším. V roku 2019 bude maximálna ročná odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu 1,30 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a 0,65 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde:

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top