Blog

Investovanie popri hypotéke

Hypotéka je jednou z najčastejšie využívaných možností pri riešení vlastného bývania v prípade, že záujemca o bývanie nemá dostatok vlastných prostriedkov. Je samozrejmosť, že každý chce aby na tomto úvere preplatil čo najmenej. Čím menej preplatí, tým viac ostáva v jeho peňaženke. . Jednou z možností, ako splatiť hypotéku čo najskôr, je investovanie popri nej

Niektorí to môžu brať ako ďalší výdavok. Ale väčšina ľudí chápe, že to je naopak. Pravidelné investovanie popri hypotéke prináša veľké výhody. Pritom to môže byť aj menšia čiastka každý mesiac.

Ako to funguje?

V prvom rade je dôležité pochopenie úrokového mechanizmu. Počas splácania hypotéky každý mesiac platíte mesačnú splátku. Tá v sebe zahŕňa splátku istiny, teda samotnej hodnoty úveru, a úrok z úveru. Každou splátkou tak splatíte časť úveru, ale zároveň zaplatíte banke aj úroky. Anuitné splácanie hypoték je nastavené tak, že na začiatku splácania sú úroky najvyššie. Úrok sa každou splátkou znižuje, čo znamená, že ku koncu obdobia splácania už na úrokoch neplatíte skoro nič. Pre banky tento systém znamená, že získavajú väčšinu úrokových výnosov v úvode, teda pred tým, ako dlžník úver predčasne splatí. Pri hypotéke sú teda úroky nákladom plateným počas splácania.

Naopak, pri investovaní počítame s nejakou výnosovou veličinou. Aj v tomto prípade to môže byť úrok, napríklad pri investovaní do dlhopisov. Môže ísť však aj o iný výnos z investovania – najčastejšie plynie zo zmeny ceny investičného aktíva alebo z dividend. Pri investovaní tak musíme kalkulovať s očakávaným ročným výnosom z investície.

A tu sa skrýva kľúčová myšlienka investovania popri hypotéke. Ak investujete do aktíva, ktoré prináša vyšší priemerný ročný výnos, ako sú nákladové úroky pri hypotéke, dokážete počas obdobia splácania na investovaní zarobiť viac, ako stratíte pri splácaní úrokov. Pri vyššom výnose z investovania si tak môžete pravidelne vytvárať finančnú rezervu a zároveň splatiť úver rýchlejšie.

V praxi to znamená, že ak si zvolíte čo najdlhšiu splatnosť hypotéky (30 rokov), pri nižšej splátke si budete môcť odkladať peniaze bokom a zhodnocovať ich. S pravidelným investovaním dosiahnete, že vaša finančná rezerva prevýši zostatok úveru.

Kam investovať?

Dôležité je zaoberať sa tým, kam by bolo vhodné investovať popri hypotéke, aby bol výnos vyšší ako sú úrokové náklady pri splácaní. Nikto však nemôže dopredu predpovedať, akým spôsobom sa budú vyvíjať trhy, do ktorých zainvestujete.

Investovanie do akciových fondov za históriu viac ako 100 rokov vykazuje priemerný ročný výnos 7 % po odpočítaní miery inflácie. Samozrejme, platí, že takýto výnos sa nedosahuje pravidelne každý rok. Sú obdobia, kedy sa dá na akciách zarobiť aj 30 % ročne, ale história nás naučila, že sa pravidelne opakujú obdobia s výraznými prepadmi, ktoré sa pohybujú aj v desiatkach percent..

Pri investovaní do akciových fondov je potrebné dodržať dlhodobý investičný horizont. Je to preto, lebo ak dôjde k výraznému prepadu cien akcií, investor má stále dostatočne dlhý čas pred sebou, aby sa tento prepad vymazal a cena jeho akcií opäť stúpla.

Oplatí sa investovať?

Na jednej strane si treba vypočítať celkové preplatenie hypotéky na úrokoch počas obdobia splácania a pripočítať k tomu ďalšie náklady, napríklad poplatok za vybavenie úveru. Na druhej strane je potrebné vyčísliť očakávaný výnos z investície po dodržaní nastaveného investičného horizontu. Pri investovaní je potrebné započítať do celkového výnosu aj náklady pri investovaní. Tu patria najmä poplatky pre sprostredkovateľa investície, teda vstupný a priebežný poplatok. Ak vám po očistení výnosu od poplatkov vyjde, že výnos z investície je vyšší ako úrokové náklady pri hypotéke, výsledok je jasný. Investovať popri hypotéke je vhodné.

Pri výbere najvhodnejšieho programu na splatenie hypotéky máte dve možnosti. Môžete sa s výberom potrápiť sami alebo oslovíte svojho finančného sprostredkovateľa, aby vám pomohol pri výbere vhodných podielových fondov. Na ich výbere si určite dajte záležať.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top