Blog

Postenie detí. Ako ho správne nastaviť?

    Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie a snaží sa ho  ochrániť v maximálnej možnej miere. Jedna z možností je poistenie dieťaťa. Niektorí rodičia nechcú o poistení ani počuť, iní zas uzatvárajú poistky či iné produkty pre deti aj nad rámec svojich možností a neraz majú deti lepšie zabezpečenie než oni.

Rodičia, ktorí majú záujem o poistenie svojich detí, by sa mali pred vstupom do poistenia rozhodnúť, čo od poistenia primárne očakávajú. Poistenie môže ponúknuť finančnú ochranu v prípade choroby, úrazu či inej nečakanej situácie súvisiacej so zdravím dieťaťa, no rovnako však dokáže zabezpečiť štartovací kapitál pre dieťa, ktoré dospieva a vstupuje do samostatného života. Samotné poistenie tiež závisí od platobnej schopnosti rodičov.

Na platbu poistného je možné použiť aj prichádzajúce rodinné prídavky, ktoré sú určené pre dieťa. Aj malá čiastka dokáže pokryť úrazy a za dlhšie obdobie aj našetriť zaujímavú sumu .

 

Ako správne nastaviť poistenie?

Niektoré deti sú náchylné na choroby, iné zas mávajú často úrazy. Preto je dôležité mať správne nastavené poistné krytia. Najideálnejšie je uzavrieť poistnú zmluvu pre dieťa čo najskôr so všetkými základnými pripoisteniami, ako sú ako sú kritické ochorenia, trvalé následky po úraze a dlhodobá PN.

Kým je dieťa ešte malé a nechodí, jedným z najdôležitejších pripoistení je hospitalizácia. To má pomôcť kompenzovať náklady na ubytovanie rodiča v nemocnici spolu s dieťaťom. Od cca jedného roku, ako dieťatko začne chodiť, je vhodné mať aj čas nevyhnutného liečenia úrazu, resp. denné odškodné. A maximálne vtedy tiež trvalé následky úrazu.

Keď dieťa začne chodiť do školy, jeho poistenie by malo obsahovať trvalé následky úrazu, hospitalizácia, čas nevyhnutného liečenia. Alternatívou je denné odškodné, poistenie zadefinovaných diagnóz, chirurgický zákrok. Nie je dobré spoliehať sa len na poistenie v rámci školy.

Vo veku 10 – 14 rokov sa odporúča skontrolovať poistné sumy. V tomto veku už vieme, aké rizikové športy, či krúžky dieťa navštevuje. Pri futbale, hokeji môžu niektoré poisťovne požadovať prirážky. V danom období je vhodné zvážiť pripoistenie kritických chorôb. Nie, že by riziko ich vzniku rapídne stúplo, ale deti majú veľmi nízke sadzby. Pri vhodne zvolenej poisťovni môže s týmito detskými sadzbami fungovať úrazové poistenie celý produktívny život.

Vek 15 – 19 rokov je veľmi rizikový najmä u chlapcov .Zo štatistík vyplýva, že riziko smrti úrazov u chlapcov v danej vekovej kategórii je 3x vyššie ako vo veku 10 – 14 a dokonca 5x väčšie ako v skupine 5 – 9 ročných. Hlavnou príčinou sú dopravné nehody. U dievčat našťastie zvýšenie je len o 50% oproti 10 – 14 ročnej kategórii. V tejto kategórii je vhodné pamätať na kvalitné krytie trvalých následkov úrazu.

Vek 18 rokov je pre niektoré poisťovne hraničný pre použitie detských sadzieb. Môžu požadovať zmenu sadzby z detských sadzieb na sadzby pre dospelých. Minimálne po skončení strednej školy je vhodné, aby  dieťa malo už kvalitné úrazové poistenie, ktoré spĺňa všetky kritéria ako majú aj pracujúci ľudia.

Sú však aj poisťovne, pre ktoré je dôležitým faktorom návšteva denného štúdia vysokej školy. A tak pri pravidelnom predkladaní potvrdenia o štúdiu je možné detské tarify používať až do 24 – 25 roku veku.

Nemôžeme tiež  zabudnúť na pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade, ak sa niečo závažné stane rodičom. Sú tu rôzne varianty, treba individuálne posúdiť optimálny výber z nich.

O tom, ako čo najoptimálnejšie nastaviť  úrazové krytie detí je vhodné sa poradiť s odborníkom. Pri výbere treba, samozrejme, zohľadniť svoje finančné možnosti, ale zároveň si treba ponuku poisťovní dôkladne preštudovať, keďže prakticky každá ponúka vlastné benefity a pre každého je zaujímavé niečo iné.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top