Blog

Záujem Slovákov o spájanie úverov stále rastie

Slováci sú z roka na rok finančne gramotnejší a mnohí si tak dokážu urobiť poriadok vo svojich financiách. V poslednom období vzrástol počet ľudí, ktorí majú záujem o refinancovanie a konsolidáciu úverov, vďaka čomu  šetria svoje peniaze aj energiu.

V porovnaní s obdobím spred piatich rokov je „konsolidujúcich“ päťnásobne viac. Priemerná výška konsolidácie, ktorá je dnes na úrovni takmer 9000 €, sa za 5 rokov zvýšila skoro o 60 % Takmer štvrtina klientov si zlučuje do jedného úveru aj mikropôžičky, pričom priemerne majú zobraté tri takéto úvery.

Konsolidácia šetrí čas, ale aj peniaze

Mať viacero úverov naraz nie je v dnešnej dobe pre Slovákov ničím výnimočným. Splácajú naraz auto na lízing, pôžičku na rekonštrukciu bytu, majú televízor a chladničku na splátky, k tomu ešte kontokorentný úver či kreditnú kartu. Spravidla im pritom odchádza každá splátka do inej finančnej inštitúcie, v rôznych termínoch a ešte aj s rozdielnou úrokovou sadzbou. Všetky tieto pôžičky je možné konsolidovať do jedného úveru s výhodnejšou splátkou.

konsolidácii a refinancovaní sa viac dočítate v článku Refinancovanie a konsolidácia úverov

Niektorí majú aj 10 pôžičiek, ktoré možno spojiť do jednej

V porovnaní s predošlými obdobiami vzrástol počet klientov, ktorí využívajú konsolidáciu úverov, až desaťnásobne. Priemerná výška celkovej sumy pozostávajúca z viacerých spájaných úverov je 8898 €. Za päťročné obdobie ide o nárast sumy o 58%

Približne štvrtina ľudí konsoliduje aj  viaceré mikroúvery, teda malé pôžičky v stovkách eur. Priemerne má takýto klient tri drobné pôžičky. Nájdu sa však aj ľudia, ktorí pred konsolidáciou splácajú aj desať a viac pôžičiek.

Ľudia už nejdú len po nižšej splátke

Slováci sú v porovnaní s minulosťou v dnešnej dobe oveľa viac finančne gramotní a pri zlučovaní úverov už nejdú slepo len po nižšej splátke za cenu vyššej úrokovej sadzby či dlhšej doby splácania. Situácia na finančnom trhu teraz umožňuje konsolidovať úvery oveľa efektívnejšie – s nižšími úrokovými sadzbami a s kratšou dobou splácania.

Pred samotným zlučovaním úverov je dobré si overiť, koľko by ste mali banke celkovo zaplatiť  za predčasné splatenie starých úverov. Pozor si treba dať najmä na poplatok za predčasné splatenie,ktorý je regulovaný zákonom. Niektoré spoločnosti si navyše účtujú aj platby za zmenu zmluvy alebo vyčíslenie dlžnej čiastky.

Vhodné je taktiež porovnať si ponuky viacerých finančných inštitúcií, pre ktoré sa rozhodujete pri plánovanej konsolidácii úverov. Preverte si aj to, či dokážu konsolidovať napríklad aj neštandardné typy úverov, ako sú drobné hotovostné pôžičky, P2P pôžičky, lízingy, spotrebné úvery, kreditné karty a podobne. Navyše, nie všetky finančné inštitúcie poskytujú možnosť individuálneho posudzovania jednotlivých žiadateľov.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top