Blog

Ako najjednoduchšie zmeniť poistenie?

Ak nie ste spokojný s cenou vášho havarijného poistenia, poistením domácnosti, alebo hľadáte za rovnaké peniaze lepšie krytie, môžete na internete rýchlo zistiť, čo ktorá poisťovňa v danej chvíli ponúka, a či sa pre vás nenájde nejaká výhodnejšia ponuka.

Proces zmeny poistenia je pomerne jednoduchý

Na internete sa dajú zistiť aktuálne ceny obratom a môžete si tiež vybrať zo širokej škály pripoistení. Ak sa vám bude ponuka páčiť, môžete si poistenie zjednať takzvane na diaľku.

Objednáte si poistenie, na email vám príde všetka dokumentácia a ak budete spokojní, zaplatíte. Zelenú kartu si môžete vytlačiť doma alebo vám príde poštou do dvoch pracovných dní.

A môžete tak urobiť kedykoľvek., kedy sa to hodí vám a nie kedy majú niekde otvorené. Celý proces nezaberie viac ako desať minút a úspora môže byť výrazná. Najmä u starších poistiek , ktoré bez premýšľania už roky platíte.

Dôvody zániku zmluvy, zrušenie PZP

Okrem výpovede poistnej zmluvy pred koncom poistného obdobia, môže dôjsť k zániku poistnej zmluvy aj pri iných situáciách. Nasledujúci prehľad obsahuje zoznam všetkých možných dôvodov zrušenia-zániku PZP:

  • výpoveďou poistnej zmluvy pred jej výročím (výročie – deň a mesiac, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia)
  • zánikom predmetu poistenia (predmet poistenia – poistené vozidlo), napríklad v prípade krádeže, alebo totálnej škody po havárii. Zmluva zaniká k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel
  • zmenou držiteľa vozidla (prepisom na iného majiteľa)
  • nezaplatením poistného (neuhradením prvej, alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Následnou splátkou sa rozumie splátka nasledujúca po prvej, druhej, alebo tretej splátke)

 

Jediné, na čo si treba dať pozor, je výpoveď existujúcej poistky. Tú môžete vypovedať šesť týždňov pred dátumom jej výročia.  Keď chcete vypovedať zmluvu k výročiu, mali by ste výpoveď poslať dva mesiace pred výročím. Potom máte istotu, že dôjde včas.

Ak zistíte, že dnes je posledný deň, kedy môžete doručiť výpoveď poisťovni, odneste ju osobne priamo na pobočku poisťovne a vypýtajte si potvrdenie o doručení výpovede. Takto budete mať istotu, že poisťovňa vašu výpoveď prebrala a bude ju akceptovať. V prípade, že výpoveď posielate doporučenou poštou, je potrebné poslať ju v dostatočnom predstihu. Nezabudnite uviesť číslo poistky. Výpoveď musí podpísať poistenec, teda osoba, na ktorej meno je uzavretá poistka, ktorú chcete vypovedať.

Ak si sami netrúfate robiť zmeny v poistení, obráťte sa na vášho finančného poradcu, ktorý vám pomôže vybrať tú najvhodnejšiu alternatívu poistenia pre vaše potreby.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top