Blog

Životné poistenie – Na čo si dať pozor pri jeho kontrole?

Pandémia zvýšila záujem Slovákov o životné poistenie. Najviac ľudí žiada práve o kontrolu svojej staršej poistnej zmluvy, aby zistili či ich kryje dostatočne.

Polovica klientov sa pýta aj na pripoistenia, ktoré im v súvislosti s COVID-19 môžu pomôcť. Napríklad pripoistenie PN, OČR alebo hospitalizácia.

Musia rátať s čakacími lehotami

„Tretina ľudí si chcela uzavrieť nové poistenie, ak doteraz žiadne nemali a najmenej ľudí, 22 %, sa zaujímalo o zrušenie zmluvy alebo zníženie platieb za poistenie,” hovorí riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó.
Ak ľuďom v poistnej zmluve niektoré dôležité pripoistenie chýba, stále si ho môžu podľa neho doplniť. Musia však rátať s tzv. čakacími lehotami, ktoré sa líšia v závislosti od pripoistenia aj taktiež od každej poisťovne.

V prieskume drvivá väčšina maklérov, až 84 %, skonštatovala, že staršie poistky ukrývajú nedostatočné poistné krytie, čiže ľudí dostatočne nechránia.

Slováci si neuvedomujú nedostatky

„Ak sa pozrieme na ďalšie najčastejšie nedostatky, 65 % klientov malo v zmluvách nesprávne nastavené poistné sumy jednotlivých pripoistení, v polovici zmlúv chýbali dôležité pripoistenia a necelá tretina ľudí má vo svojich zmluvách neaktualizované balíčky pripoistení,” uviedol Szabó.
Najhoršie je podľa odborníka to, že Slováci si nedostatky vo svojich zmluvách neuvedomujú a platia si poistenie, ktoré im reálne ani nemusí pomôcť.

„Kontrolu životného poistenia odporúčam ľuďom aspoň jedenkrát za dva roky, prípadne pri každej významnejšej životnej zmene, akou môže byť narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti alebo zmena rizikovosti povolania. To všetko sú situácie, ktoré ovplyvňujú nastavenie nášho životného poistenia tak, aby nám a našim blízkym v prípade vážnej choroby alebo úmrtia finančne pomohlo v takom rozsahu, ako môžeme potrebovať,” povedal Szabó.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom životného poistenia ma neváhajte kontaktovať.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top