Blog

ESG investovanie a jeho význam

Snaha o zodpovedné a udržateľné podnikanie nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči zamestnancom, sociálnej komunite či zákazníkom sa postupom času združila pod termín ESG. Tento termín nadobudol v posledných rokoch v investičnej komunite dôležitosť natoľko, že vznikol pojem ESG investovanie – v súčasnosti najhorúcejšia téma v oblasti investovania.

ESG investovanie je pojem, ktorý sa často používa ako synonymum udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania. V podstate zohľadňuje environmentálne, sociálne a firemné faktory riadenia popri tradičných faktoroch finančnej analýzy v procese rozhodovania o investovaní.

3 kľúčové faktory ESG
Enviromentálne faktory (E): Skúmajú aký vplyv má spoločnosť na životné prostredie? Posudzujú uhlíkovú stopu firmy, využívanie obnoviteľnej energie, recykláciu, energickú efektivitu, mieru toxických chemikálií zapojených do jej výrobných procesov či snahu manažmentu o udržateľnosť v rámci jej dodávateľského reťazca.
Sociálne faktory (S): Posudzujú ako podnik vylepšuje sociálne dopady na svojich zamestnancov, zákazníkov ako aj širšiu komunitu. Zameriavajú sa na rovnosť (pohlavnú, rasovú, vekovú, náboženskú), pracovné podmienky, vzťahy na pracovisku, zodpovednosť voči zákazníkom, ochranu zamestnancov a podporu marginalizovaných skupín a komunitných programov.
Firemné faktory riadenia (G): Skúmajú či je riadenie podniku transparentné, etické, nezávislé, ale aj odmeňovanie exekutívy (napr. či nie je prehnané na úkor akcionárov) a jej diverzitu.

Ako súvisí výkon biznisu a hodnotenie ESG?
Čas postupne ukazuje, že firmy s dobrým indexom ESG sú stabilnejšie a majú slušnú úroveň rastu. Od roku 1995 rástli v priemere o 13,6 % a celý segment ESG investícií narástol viac ako 18-násobne. A dôvody, prečo sa to deje, sú celkom “hmatateľné”. Napríklad spoločnosti, ktoré sa dobre starajú o svojich zamestnancov, majú v priemere nižšiu fluktuáciu – čo znamená menšie náklady na HR a tréning, lepšiu kvalitu služieb zákazníkom a vo finále aj vyšší zisk.

ESG investovaním sa však nespájajú len samé pozítíva.
Podobne ako “greenwashing”, aj index ESG niektoré spoločnosti zneužívajú na manipulovanie investorov. Štandardy, podľa ktorých sa meria výkonnosť spoločnosti v jednotlivých oblastiach sa ešte stále formujú – čo otvára priestor pre investičné spoločnosti, ktoré ho použijú len ako pozlátko na nalákanie mladých investorov. Ešte horším dôsledkom je však aktuálna firemná kultúra. Veľa spoločností dnes vydáva hodnotenia udržateľnosti a zaujíma sa o ich dopad na okolie – ale robia to len zo svojej ľubovôle. A ako začali, tak rýchlo môžu aj skončiť.

S čoraz vyšším pomerom mladých investorov s inými prioritami kombinovaným s rastom zelenej ekonomiky môže tomuto trendu poriadne pomôcť. Neznamená to však teraz, že akékoľvek iné investície nemajú zmysel, a všetky peniaze by sme mali dať do spoločností s dobrým hodnotením ESG. Firmy s dobrým ESG indexom sú rovnako náchylné na výkyvy trhu, a ich etické správanie ich niekedy môže postaviť do nevýhodnejšej pozície než ich menej zodpovedných konkurentov – čo sa môže prejaviť horšou ziskovosťou.

Dobrým prístupom bude sledovať celé portfólio s pomocou indexu ESG a hľadať rozumnú mieru, vďaka ktorej budete môcť pokojne spať. Nielen preto, že vaše portfólio je zodpovedné, ale aj preto, lebo vám prináša slušný výnos.
Ak si nie ste istí ako na to, alebo by ste sa chceli do problematiky hlbšie ponoriť, môžete mi napísať alebo zavolať – v tejto oblasti vidím veľký potenciál do budúcnosti, a rád vám ukážem výhody, ale aj skryté úskalia.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top