Blog

Najlepšie poistenie detí = Kvalitne poistený rodič

Rodičia niekedy myslia viac na životné poistenie pre deti ako na svoje vlastné poistenie. Avšak, je životné poistenie dieťaťa vždy nevyhnutnosťou? Čo je dôležitejšie, poistenie detí alebo ich rodičov? Ako získať najvýhodnejšie životné poistenie, ktoré bude chrániť vašu rodinu?

Životné poistenie dokáže aspoň čiastočne finančne zabezpečiť vašu rodinu v prípade smrti či iných zdravotných komplikácií, kedy dôjde k výpadku príjmu. Nie ste závislý od príjmov vašich malých detí (žiadne nemajú), ale naopak, vaše deti sú závislé od vášho príjmu. A preto je dôležité mať v prvom rade kvalitné poistenie pre seba ako rodiča a až potom poistenie pre deti. Navyše svoje deti si môžete pridať do svojho rizikového životného poistenia. Je to jednoduché a často lacnejšia varianta pre poistenie detí.

Môžete uzatvoriť aj to najlepšie poistenie pre dieťa na svete, no stále bude neúčinné, ak sa niečo stane vám a nebudete mať kvalitné životné poistenie, ktoré zabezpečí nielen dieťa, ale aj vás.
Ak už deti idete poistiť, tak najdôležitejšie je mať poistenie, ktoré vám pomôže vykryť všetky vážne situácie, ako sú:
vážne úrazy dieťaťa,
závážné choroby, ktoré si vyžadujú dlhodobú starostlivosť rodiča,
a všetky situácie, kedy jeden z rodičov bude musieť opustiť svoju prácu na dlhšie obdobie.
Bez toho, aby ste mali životné poistenie pre seba, nedokážete dostatočne ochrániť svoju rodinu v prípade výpadku vášho príjmu.

Špecializované poistné produkty pre deti vs. rodinné rizikové životné poistenie
Poisťovne pre deti vymýšľajú rôzne špecializované produkty. Pri ich výbere treba byť opatrný a nenechať sa nevedomky emocionálne vydierať marketingom. Vždy máte možnosť vybrať si taký produkt, kde zaplatíte len za to, čo v detskom poistení naozaj potrebujete.

Rodinné rizikové životné poistenie
Rodinné rizikové životné poistenie je v podstate obyčajné rizikové poistenie, kde môžete poistiť okrem seba aj ďalších členov svojej rodiny. Okrem životného partnera si môžete do tohto poistenia poistiť svoje deti. Viete tam poistiť presne tie isté riziká, ktoré ponúka „špeciálne“ detské poistenie. Vo výsledku viete svoje deti poistiť neporovnateľne lacnejšie. Jednak preto, že je tam nižšia cena vďaka väčším zľavám a tiež preto, že vás poisťovňa nebude nútiť sporiť deťom cez poistenie alebo tlačiť do rôznych poistných balíkov, kde okrem toho, čo naozaj potrebujete si musíte poistiť možno aj zbytočnosti. Rodinné rizikové poistenie je veľmi flexibilné a môžete si ho kedykoľvek upraviť podľa potreby ako sa mení vaša životná situácia.

Výber životného poistenia a jeho nastavenie
Mať poistenie neznamená automaticky, že ste aj kvalitne poistený. Smutné je, že výberom produktu a podpisom zmluvy záujem ľudí o ich životné poistenie končí a mnoho z nich ani len netuší, na čo sú poistení a už vôbec nie, na aké poistné sumy. Neexistuje univerzálne nastavenie poistenia. Preto, aby ste mali istotu, že vaše poistenie bude skutočne kryť všetky situácie, ktoré potrebujete, nastavte si ho efektívne.

1. Vyberte si poistné riziká
Najdôležitejšie sú poistné riziká, ktoré môžu ľuďom spôsobiť dlhodobé výpadky príjmu a dlhodobo negatívne ovplyvnia životnú úroveň celej rodiny. Medzi ne patrí poistenie pre prípad trvalej invalidity (nielen trvalých následkov po úraze, ale aj choroby), poistenie v prípade smrti a poistenie kritických chorôb. Pri životnom poistení sa vyhnite rizikám, kde dochádza len ku krátkodobému výpadku príjmu. Zbytočne vašu poistku predražia.

2. Stanovte si výšky poistných súm
Vybrali ste si poistné riziká podľa potrieb vás a vašej rodiny. Teraz je čas rozhodnúť sa, na aké sumy ich poistiť. Poistná suma na každé riziko musí byť vždy v takej výške, aby ste z plnenia dokázali pokryť svoje existenčné výdaje, záväzky a zabezpečiť rodinu. Pri správnom nastavení by ste si bez problémov mali dokázať udržať svoju životnú úroveň. Pri výpočte vždy zohľadnite tieto skutočnosti:

výšku úverov a iné záväzky,
existenčné výdaje,
príjem partnera a pasívne príjmy,
výšku úspor,
iný majetok (nehnuteľnosti, cenné papiere),
osoby, ktoré sú závislé na vašom príjme,
špeciálne individuálne požiadavky.
Tieto sumy by ste mali vždy prispôsobovať aktuálnej životnej situácii, aby ste boli vždy poistením dostatočne zabezpečený. Plaťte vždy len za to, čo je potrebné a raz za čas svoje životné poistenie prehodnoťte. Preto pri výbere vždy zohľadňujte aj flexibilitu poistenia.

3. Vyberte si konkrétnu poisťovňu

Ak máte nejaké otázky ohľadom životného poistenia, neváhajte ma kontaktovať. Rád vám zodpoviem na vaše otázky.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top