Blog

Začnite s tvorbou finančnej rezervy už dnes

Mnoho domácností v dnešnej dobe žije s minimálnou finančnou rezervou, alebo žiadnou. Život od výplaty k výplate bez možnosti vytvoriť si finančnú rezervu.  Problém môže nastať najmä v prípade vzniku nepriaznivej životnej situácie ako strata práce, choroba či úraz. Vtedy sa ľudia často začínajú zadlžovať, či už požičiavaním od známych alebo berú rôzne pôžičky z bánk či nebankoviek.

Koľko si odkladať?

Optimálna výška finančnej rezervy, ktorú by si každý mal vytvoriť je približne 6-násobok mesačného príjmu.  Tvorba tejto rezervy by mala predstavovať približne 10% z výšky príjmu, no najmä by mala byť pravidelná. V prípade, že na ňu musíte siahnuť, chýbajúce financie treba doplniť ihneď, ako je to možné, aby ste predišli ďalšiemu zadlžovaniu.

Pravidelný prehľad príjmov a výdajov

Prvým krokom k vytvoreniu rezervy je uvedomenie si, koľko a na čo všetko vlastne míňate.  Aby ste si vedeli upratať vo financiách, urobte si najskôr podrobný prehľad svojich príjmov a výdajov. . Prídete na to, že niektoré výdavky možno obmedziť a zvyšné financie potom môžete použiť na tvorbu rezervy.

Jednou z možností šetrenia je stanovenie denného limitu na bežné výdavky, napríklad 20€. Ak jeden deň limit prekročíte, napríklad o 5€, skúste ďalší deň minúť o 5€ menej.

Dobrou príležitosťou na navýšenie rezervy sú aj mimoriadne odmeny alebo príjmy. Ak odložíte aspoň časť takéhoto príjmu, môžete rátať s lepšou rezervou.

Šetrenie si nenechávajte na koniec mesiaca, kedy na účte väčšinou neostávajú žiadne peniaze. Trvalý príkaz na sporenie si nastavte na  deň po výplate pokladajte to za jeden z výdavkov, ktoré bežne musíte platiť. Takto môžete rezervu tvoriť dlhodobo, počas celého svojho pracovného života.

Na rezervu nesiahajte, ak to nie je nevyhnutné.

Vytvorená finančná rezerva neslúži na bežné nákupy do domácnosti alebo dovolenky. Je to záchranné koleso, ktoré môžete použiť v prípade nepredvídateľných životných situácií ak ste už všetky výdaje minimalizovali a s rozpočtom vám to nevychádza.

Formy sporenia

Správne rozoženie a zhodnotenie peňazí je dôležité. Je vhodné mať financie rozdelené do viacerých produktov s rôznou likviditou, a tiež peniaze, ktoré sú dostupné ihneď.

Krátkodobé sporenie –  tu patrí napríklad dovolenka alebo kúpa nového auta.  Tu postačí sporiaci účet k bežného účtu, kde máte financie stále k dispozícií. Treba si vybrať sporiaci účet bez poplatkov za vedenie účtu a kde získavate aspoň menší výnos.

Strednodobé sporenie – ide napríklad o predčasné splatenie hypotéky alebo o sporenie na vysokú školu pre dieťa. Treba rátať s tým, že peniaze budete potrebovať až o pár rokov, teda získavate lepšie zhodnotenie, ako pri sporiacich účtoch. Ideálne je  investovanie do dlhopisových alebo akciových fondov.

Dlhodobé sporenie – tu patrí napríklad dôchodok, kde sú vhodné pravidelné formy investovania, kde peniaze budete mať k dispozícii neskôr, ako pri krátkodobom alebo dlhodobom sporení.  Pri dlhodobom sporení získavate najvyššie zhodnotenie. Dlhodobé rezervy by sa mali nachádzať na miestach s atraktívnym výnosom. Ideálne sú podielové fondy nakupujúce akcie, ale aj indexové.

Do  budúcnosti je hlavne treba dávať si pozor na zbytočnú zadlženosť a treba sa sústrediť na vytváranie efektívnych rezerv. Tie sú najúčinnejšou zbraňou, ktorá vás ochráni pred nepredvídateľnými a nepríjemnými situáciami..

Opýtajte sa odborníka

Ak si neviete vybrať vhodné sporenie, poraďte sa s odborníkom, ktorý  sa vyzná v jednotlivých ponukách produktov a pomôže spolu s vami vybrať najvhodnejšie riešenie na tvorbu finančnej rezervy.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top