Blog

Pripravte sa pred podaním žiadosti o úver.

Ak sa rozhodnete požiadať o spotrebný úver, či hypotéku v banke, vždy je dôležité urobiť si prehľad v tom, aké podmienky jednotlivé banky poskytujú a aké máte možnosti.  Môžete sa tak vyhnúť prípadným „naťahovačkám“ s vybavovaním.

Banky sú na jednej strane obmedzené prísnou reguláciou zo strany štátu- Národnou bankou Slovenska, no zároveň každá banky má vlastné podmienky pre jednotlivých klientov. Preto je možné, že pokiaľ v jednej banke dostanete výhodnú ponuku, v inej banke to bude presne naopak.

Skôr, než podáte žiadosť o akýkoľvek úver, musí banka overiť, či máte nielen dostatočný akceptovateľný príjem, ale aj stav vášho úverového registra.

SRBI- Spoločný register bankových informácií je register, v ktorom sú evidované všetky informácie o úverových záväzkoch medzi bankami a jej klientmi na Slovensku.  Vznikol  za účelom jednoduchšieho  vyhodnotenia bonity klientov a predchádzania bankových podvodov.

Banky na základe neho vedia zistiť, či:

  • Ste žiadateľom alebo ručiteľom na existujúcom úvere
  • Nemáte problém s omeškaním splátok úverov
  • Využívate povolené prečerpanie na bankovom účte
  • Využívate kreditnú kartu, prípadne iné produkty banky

Bonita– je to ukazovateľ, ktorý vyjadruje schopnosť splatenia úveru, o ktorý žiadate. Pri jej posudzovaní sa banky zaujímajú najmä o kvalitu úverovej histórie človeka. Taktiež vedia overiť výšku príjmu, kapitál, či záväzky klienta.

Či už ste zamestnanec, alebo podnikateľ, bez ohľadu na zdroj vašich príjmov je ich výška rozhodujúca v prípade získania úveru.

Aký typ bankového úveru môžete využiť?

Hypotekárny úver- typ dlhodobého úveru, ktorý je určený na zabezpečenie bývania. Poskytovať ho môžu banky, ktoré majú na to oprávnenie od NBS.

Často sa tiež využívajú aj úvery na bývanie, pri ktorých sú menšie obmedzenia ako na hypotekárnych úveroch.  Ich cieľom je zvyčajne kúpa, výstavba či rekonštrukcia nehnuteľnosti. Úrokové sadzby sa pohybujú v rozmedzí približne 1-5% a majú dlhšiu dobu splácania.

Mladým ľuďom do 35 rokov môže úver uľahčiť aj daňový bonus na zaplatené úroky.Tu je však taktiež potrebné spĺňať určité podmienky.

Spotrebný úver je najčastejším typom bankového úveru, najmä kvôli jeho flexibilnosti a prijateľnejším podmienkam ako pri úveroch na bývanie. Umožňuje vám požiadať o výšku pôžičky od 100€ do 30 000 €, pri maximálnej možnej dobe splácania- 8 rokov. Pri spotrebnom úvere však treba očakávať vyššie úroky, ktoré môžu byť 4-20% ročne.

Kreditná karta– je často pomocníkom pri neočakávaných výdavkoch alebo na preklenutie dočasného obdobia nedostatku vlastných finančných prostriedkov. Ich výška sa taktiež zaznamenáva v úverovom registri.  Jej nevýhodou sú najmä vysoké úroky (10-30% p.a.)

Ak teda kreditnú kartu máte, pri žiadaní o hypotéku alebo iný úver, sa jej výška bude započítavať do vašich výdavkov. A to aj v prípade, ak kreditnú kartu či povolené prečerpanie nevyužívate. Odporúča sa preto aspoň znížiť si tieto limity, vďaka čomu môžete zlepšiť vašu bonitu.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top