Blog

Poistenie úveru v banke odborníci neodporúčajú

Ak si v beriete úver, v každej banke vám okrem výhodného produktu budú ponúkať aj poistenie úveru., ktoré môže znížiť výšku úrokovej sadzby. Pri týchto produktoch poistenia  si však treba dávať pozor najmä, ak sú zakomponované priamo  v úverovej zmluve. Vhodnejším riešením je určite uzatvoriť  poistné krytie priamo cez poisťovňu alebo cez finančného sprostredkovateľa. Viete, prečo je tomu tak ?

Pri poistení v banke sú krytia výrazne limitované a nemusia pokryť reálne potreby klienta a v prípade potreby následných zmien si banky účtujú rôzne poplatky za zásah do úverovej zmluvy.

Ak uzatvárate poistenie priamo, môžete si ho namodelovať podľa svojich potrieb. Tiež máte možnosť si dojednať krytie smrti s klesajúcou poistnou sumou, ktorá vychádza výrazne lacnejšie a je aj oveľa modernejšia.

Výška poistného

Výška poistnej sumy smrti pri úverovom balíku je vždy viazaná na výšku samotného úveru. Keď sa však radíte s odborníkom, tak vám vždy poradí túto sumu nastaviť vyššie, či už kvôli pohrebným nákladom alebo obdobiu, ktoré musia pozostalí prekonať po smrti poisteného.

Ponuka krytí v banke je tiež výrazne odlišná od ponuky poisťovní, kde máte možnosť vybrať si aj krytia ako sú denné odškodné, hospitalizácia, operácie v dôsledku choroby, závažné choroby a mnoho ďalších.

Výška poistného sa pri klasickom poistení odvíja od rizikovosti klienta ,čiže pri nižšom riziku sú poistné krytia lacnejšie. Pri „bankopoistení“ však väčšinou klientov dávajú do jednej skupiny, čo môže spôsobiť, že niektorí klienti to môžu mať oveľa drahšie. Otázne je tiež posudzovanie rizikových skupín pri poistných plneniach, kedy môže dôjsť ku kráteniu plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.

Pri výplate poistného plnenia z bankopoistenia, idú peniaze priamo banke rovnako, ako aj  pri vinkulácii v neživotnom poistení nehnuteľnosti. Táto skutočnosť však môže spôsobiť rodine nemalé škody.

Pri klasickom poistení peniaze z plnenia dostane oprávnená osoba alebo priamo klient a môže sa slobodne rozhodnúť čo spraví so svojimi peniazmi. Či ich odloží na účet a bude z nich postupne vyberať, splatí úver alebo ich bude investovať. Každý má právo slobodne sa rozhodnúť, no poistenie v banke však túto slobodu berie.

Zmeny zmluvách môžu byť obmedzujúce

Najväčším nedostatkom pre moderného človeka je možnosť editácie samotnej zmluvy. Pri „bankopoisteniach“ je to veľmi obmedzené a ako už bolo spomenuté je potrebný zásah do zmluvných podmienok. Poistenie sa viaže na konkrétny úver a zároveň v prípade refinancovania sa musí pôvodné poistenie zrušiť a klient ho musí uzatvárať nanovo. Vtedy môže nastať situácia, že na to klient pozabudne  a nie je poistený alebo sa medzičasom stane nepoistiteľným a nebude možné u neho dojednať ďalšie poistenie. Najlepším riešením je preto uzatvoriť si krytie priamo v poisťovni a neobmedzovať sa úverovými produktmi.

Pred uzavretím sa poraďte

Pokiaľ to nie je nevyhnutné a nie ste obmedzovaní výškou úrokovej sadzby, tak poistenie úveru v banke neuzatvárajte, nakoľko toto poistenie výrazne limituje klienta pri výbere, nastavení, zmenách ale aj plneniach samotného poistenia.

Vždy je preto vhodné poradiť sa s profesionálom na financie, ktorý nastaví zabezpečenie na základe príjmov, výdavkov, záväzkov a všetkých kľúčových ukazovateľov. Jednoducho poistenie šité na mieru je vždy to najlepšie riešenie pre každého z nás.

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top