Blog

Chcete lacnejšie PZP? Stačí si vybrať.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je, už ako samotný názov hovorí, zo zákona povinné. Ak teda chcete využívať vozidlo, neostáva nič iné ako za toto poistenie platiť. Výška závisí od viacerých podmienok, či už je to typ vozidla, rok výroby, vek poistníka atď. Ceny poistného za jednotlivé služby sa však časom menia. Ak s touto výškou poistného nie ste spokojní, máte možnosť zmeniť poisťovňu k výročiu zmluvy.

Každá poisťovňa prichádza v rámci konkurenčného boja pravidelne s rôznymi výhodami a ponukami pre rôzne skupiny vodičov. Je to šanca pre klienta, ako môže ušetriť desiatky až stovky eur ročne. Platí to hlavne pre vodičov, ktorí majú bezškodový priebeh poistenia- bez nehôd. Takíto vodiči sú pre poisťovňu výhodní, pretože ju prakticky nič nestoja.

Poisťovne zasielajú k výročiu poistnej zmluvy predpis poistného na ďalšie obdobie. Ak sa cena poistenia nemení, je možné zmluvu ukončiť iba písomnou výpoveďou najdlhšie 6 týždňov pred jej výročím.  Dátum výročia zistíte na zelenej karte- je to dátum, dokedy karta platí. Ak sa však cena poistenia zvýši oproti cene za minulý rok, máte možnosť navýšenia odmietnuť a takúto zmluvu vypovedať.

Treba tak urobiť najneskôr do 30 dní od dátumu písomného oznámenia zmeny poistného. Výpoveď zmluvy je potrebné zaslať v písomnej podobe alebo odovzdať osobne na pobočke poisťovne a musí byť podpísaná poistníkom, teda tým, kto zmluvu uzavrel.

Pôvodná poistná zmluva je následne ukončená až v deň jej výročia. Do tejto doby, si môžete v predstihu porovnať ponuky iných poisťovní. Niekoho zaujme nižšia cena, niekoho vyššie poistné krytie alebo asistenčné služby, ktoré iná poisťovňa ponúka.  Novú zmluvu máte možnosť uzavrieť aj pohodlne a rýchlo online alebo telefonicky, prípadne môžete osloviť finančného sprostredkovateľa.

Začiatok poistenia na novej zmluve možno nastaviť tak, aby nadväzoval na predchádzajúcu zmluvu.

Zmena poisťovateľa nie je nič zložité, ako sa môže na prvý pojem zdať. Vďaka tomu môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky. V žiadnom prípade tiež neprichádzate o bonusy za predchádzajúci bezškodový priebeh. Až dostanete výročnej list, skúste si urobiť nezáväzný prehľad

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top