Blog

Bývanie je i naďalej cenovo dostupnejšie ako v minulosti.

Oproti pomerom z minulosti je bývanie v súčasnosti cenovo dostupné. Napriek stálemu rastu cien sa pre spotrebiteľov zvýšila plocha bytu, ktorú si môžu dovoliť, respektíve znížila sa doba splácania. Vyššie ceny nehnuteľností a požadovaný vyšší podiel vlastných zdrojov klientov však môže znamenať, že mladšie a príjmovo menej silné domácnosti sú v dostupnosti bývania postupne znevýhodňované.

Z dlhodobého hľadiska však táto regulácia môže byť pre mladých vnímaná ako príležitosť.

Regulácia reálne chráni práve mladších ľudí, ktorí sú príjmovo slabší, aj keď tomuto faktu asi nebudú chcieť rozumieť, v momente, keď im banka schváli výrazne nižší úver. Následne však túto skutočnosť treba brať ako príležitosť zmeniť svoje spotrebiteľské správanie, čiže menej investovať do spotreby a viac do dlhodobých hodnôt, ako je vzdelanie a dôchodok. Ak si mladí ľudia osvoja takéto sporiace návyky, dokážu si zafinancovať bývanie menej rizikovejšie, ako je tomu dnes.

Rast ponuky znamená zvyšovanie cien

Slovensko oproti iným krajinám z hľadiska bývania napreduje rýchlo. Krajiny, ktoré v minulých obdobiach vykazovali negatívnu bilanciu, kompenzovali túto situáciu značným poklesom cien nehnuteľností.

Rastúca ponuka nehnuteľností pomáha znižovať tlak na rast ich cien. Na konci roka 2018 bolo vo výstavbe takmer 78 tisíc bytov, čo bolo takmer o 4 % viac ako rok predtým a najviac od pádu socialistického režimu. Dokončených bolo 19 tisíc bytov, čo je medziročne o 12,5 % viac, takisto najviac od socialistického režimu.

Nerozumné zadlžovanie

Štruktúra výdavkov domácností sa však za posledných 30 rokov zásadne zmenila. Zatiaľ čo v minulosti bolo bývanie dotované, v súčasnosti zvýhodnené mestské alebo štátne nájomné bývanie prakticky neexistuje. Potraviny v súčasnosti z celkových výdavkov spotrebujú len 12 %, zatiaľ čo bývanie celú štvrtinu.

S rastom príjmov  rástli aj nároky na bývanie, avšak v posledných rokoch sa Slovensko posunulo do extrému. Na naše pomery tento nezvyčajne rýchly rast miezd motivoval mnohých ľudí nerozumne sa začať zadlžovať nad ich reálne možnosti. V období  rastu to zdanlivo nie je problém, ten však zákonite prichádza s nástupom prvej krízy.

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top