Blog

Druhý pilier môže šetriť náklady na životnom poistení

Súvislosť životného poistenia a sporenia v druhom pilieri je pre veľa ľudí nepochopiteľná. Málokto vie, že druhý pilier môže reálne ušetriť peniaze v životnom poistení.

Majetok v druhom pilieri je predmetom dedenia a z časti teda môže nahradiť funkciu životného poistenia. Dedenie prebieha v závislosti od toho, či je človek v sporiacej alebo vo výplatnej fáze.

Sporiaca fáza je obdobie, kedy ešte sporiteľ nedostáva žiadnu formu výplaty dôchodku. Táto fáza trvá obyčajne do dosiahnutia dôchodkového veku. V prípade smrti sporiteľa v období sporenia, je majetok z účtu vyplatený oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia, ktoré upravuje občiansky zákonník

Výplatná fáza v druhom pilieri znamená, že ste už poberateľom nejakej formy dávky z druhého piliera. A od toho závisí možnosť a pravidlá dedenia v druhom pilieri počas tejto fázy. Je to podstatne odlišné od fázy sporenia.

 

Ako môže II. pilier šetriť náklady na životné poistenie?

Základnou časťou životného poistenia je krytie pre prípad smrti. Toto krytie nie je potrebné automaticky pre každého. Niektorí takéto krytie vôbec nepotrebujú a zas pre iných je toto krytie takmer nevyhnutnosťou.

Či toto poistenie potrebujete alebo nie a na akú sumu by malo byť nastavené, sa odvíja predovšetkým od vašej aktuálnej situácie (rodinná situácia, zostatky úverov, závislosť iných osôb na vašom príjme atď.).

V prípade že krytie pre prípad úmrtia potrebujete, tak si ho môžete dovoliť znížiť presne o sumu, ktorú máte na dôchodkovom účte v druhom pilieri. Životné poistenie (krytie pre prípad smrti) slúži na to, aby vaša rodina v prípade úmrtia dostala od poisťovni dohodnutú poistnú sumu.

Ak chcete poistenie na sumu 30.000 € a v druhom pilieri už máte napr. 15.000 €, tak si môžete znížiť krytie v životnej poistke na sumu 15.000 €. Rodina i vaši blízki budú krytí rovnako na sumu 30.000 € (15.000 € zo životnej poistky a 15.000 € z druhého piliera), ale za poistenie budete platiť menej.

Koľko je možné ušetriť?

To, koľko môžete ušetriť, závisí predovšetkým od nastavenia vášho životného poistenia a hodnoty účtu druhého piliera. Pri správnom nastavení týchto produktov môžete v konečnom dôsledku ušetriť niekoľko desiatok až stoviek eur.

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top