Blog

Ako súčasná ekonomika ovplyvní investovanie?

Celkový rast svetovej ekonomiky sa začína spomaľovať, čo môže značne ovplyvniť aj investovanie. Netreba sa však báť výrazných zmien či poklesov

Čo najviac ovplyvňuje súčasnú ekonomiku?

 • spomaľuje sa rast ekomoniky USA. Nezamestnanosť v USA je rekordne nízka, menej ako 4%, rastú mzdy aj ceny nehnuteľností, spomaľuje sa realitný trh.
 • spomaľuje sa rast čínskej ekonomiky. Čína sa transformuje na západný model. Dôraz sa začína klásť na kvalitu, životné prostredie a boj proti šedej ekonomike.
 • obchodná vojna USA a Čína
 • politický populizmus niektorých európskych vlád
 • menšia podpora centrálnych bánk

Kým západ bude spomaľovať, dariť by sa i naďalej malo rozvíjajúcim sa krajinám (juhovýchodná Ázia, India, Brazília).

Čo môžu Slováci očakávať ?

 • vyššiu infláciu.- doteraz sa pohybovala veľmi nízko, no treba sa pripraviť na jej postupné zvyšovanie.
 • vyššie úrokové sadzby. Na jeseň tohto roka sa očakáva  zvýšenie sadzieb Európskou centrálnou bankou, čo sa premietne sa to aj do úrokových sadzieb na vkladoch a úveroch.
 • Očakávaný rast nominálnej mzdy na úrovni 6-7%

Hospodárske prostredie v regióne strednej a východnej Európy by malo byť priaznivé aj v roku 2019. Rast HDP v roku 2019 by mal vo väčšine krajín ostať na úrovni okolo 3 % a viac, hoci s miernym cyklickým spomalením, avšak v roku 2020 by mal spomaliť v dôsledku potenciálne slabšieho svetového obchodu.

Očakáva sa, že najsilnejší rast HDP v regióne bude mať práve Slovensko, Bulharsko a Maďarsko. Najväčšími prekážkami  hospodárskeho rastu  sú najmä slabnúci trh práce, predovšetkým v Čechách a Maďarsku, a tiež prípadný tvrdý brexit, ktorý by mohol mať negatívne dôsledky z dôvodu nových obchodných prekážok, ktoré by utlmili vývozy aj investície v regióne strednej a východnej Európy.

Čo  ovplyvní investovanie v roku 2019?

 • Aktíva na rozvíjajúcich sa trhoch dosiahnu najväčšiu návratnosť.
 • Hodnotovým akciám sa bude dariť viac ako rastovým. Pod rastovými akciami sa myslia akcie technologických firiem (napr. Amazon, Netflix, Apple). Hodnotové akcie sú akcie energetických firiem a sieťových odvetí, finančného sektora,… Na akcie bude mať vplyv to, že sa nachádzame v neskorej fáze hospodárskeho cyklu, bude vyšší tlak na rast nákladov a miezd, spomalí sa rast ziskov.
 • Americké rizikové aktíva doručia nižší výnos ako ostatné triedy aktív
 • Americký dolár dosiahne cyklický vrchol a oslabí sa

 

Hoci na trhu možno  nie je úplne ideálna situácia, neznamená to, že nie je vhodný čas na investovanie.
Ekonomiky budú  v budúcnosti rásť, profity úspešných firiem budú rásť, ceny akcií budú rásť. Nie každý deň, mesiac a ani každý rok. Ale v dlhom časovom období. Veľmi často sa vyskytnú menšie, či väčšie poklesy, niekedy úplne masívne pády, ktoré môžu trvať roky. Či už sa to týka investovania do konkrétnych akcií, alebo fondov.

Odborníci na investovanie zhodne tvrdia, že zlaté pravidlo pri investovaní je najmä pravidelnosť. Nákupná cena podielov pri pravidelnom investovaní sa priemeruje a z dlhodobého hľadiska neprerobíte ani pri poklesoch trhu.

Dôležité je  venovať sa tomu, čo ovplyvniť vieme – teda koľko investujem, na ako dlho, a ako sa pri investovaní chovám. A nechať akciový trh robiť to, čo robí vždy a využiť to vo svoj prospech...

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top