Blog

Ako sa vyhnúť zamietnutiu hypotéky?

Každá banka si pred tým, ako niekomu poskytne pôžičku, dôkladne preverí všetky potrebné informácie o žiadateľovi. Pokiaľ je pre banku klient  z akéhokoľvek dôvodu rizikový, hypotéku mu zamietne.Na to, či hypotéku poskytne alebo nie, má vplyv viacero faktorov a podmienok. Veľmi dôležitá je bonita klienta, jeho finančná  minulosť platobná disciplína.

Dôvody, prečo môže banka zamietnuť úver

Najčastejším problémom žiadateľa  je výška príjmu a jeho celková finančná situácia– bonita klienta. Pri žiadaní o úver je dôležité mať nielen dostatočný príjem, ale musí byť aj stabilný na dlhšie obdobie, aby ste boli schopní úver splácať.

Ak je váš príjem nižší, môžete do úverového vzťahu pribrať spoložiadateľa, prípadne ručiteľa. V tomto prípade sa zvýši príjem na posúdenie schopnosti splácania úveru, a tiež viacerí účastníci znamenajú pre banku väčšiu istotu.

Ďalšou možnosťou je žiadanie o nižší úver s čo najdlhšou dobou splatnosti, aby ste získali nižšie mesačné splátky a mohli si vytvoriť rezervu, ktorá sa môže zísť v prípade zníženia schopnosti splácať úver.

Príjem žiadateľa

Najdôležitejším kritériom pre banku pri rozhodnutí o poskytnutí hypotéky je výška príjmu žiadateľa. Po sprísnení podmienok tzv. maximálneho zadĺženia je tak možné poskytnúť úver klientovi, ktorý je zadĺžený maximálne do výšky 8 násobku jeho ročnej čistej mzdy.

Ak však pracujete ako živnostník, môže to  byť pri žiadaní o úver prekážkou,  nakoľko takýto príjem je menej stabilný ako u zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Taktiež môže byť problém pri akceptovaní príjmu z pracovného pomeru na dobu neurčitú alebo skrátený úväzok , aj keď niektoré banky na základe individuálneho posúdenia môžu hypotéku schváliť aj takémuto žiadateľovi.

Úverový register

Úverový register je databáza, kde si vymieňajú banky informácie o svojich klientoch a všetkých  žiadateľoch o úver. Záznamy sú archivované po dobu 5 rokov a ich výmaz nastáva až po tomto období.

Nie vždy musí negatívny záznam v registri znamenať,  že vám banka hypotéku zamietne. V prípade, ak dôjde k jednorazovému omeškaniu so splatnosťou nejakej pôžičky, nie je to dôvod na zamietnutie. Banka väčšinou zamietne úver až keď ide o vážnejší problém s finančnou disciplínou,  napríklad problém s dlhodobým nesplácaním alebo exekúciu.

V  takomto prípade je možné buď počkať na zmazanie záznamu z registra po uplynutí príslušnej lehoty, prípadne skúsiť požiadať o hypotéku cez niekoho iného, ako napríklad cez rodinného príslušníka. Ide však o veľmi rizikový krok a určite by ste ho nemali robiť, ak nemáte úplnú istotu, že budete vedieť hypotekárny úver splatiť. Pokiaľ Vás už jedna banka z dôvodu zlého záznamu v registroch odmietla, zvyčajne nepomôže ani to, ak požiadate o úver v inej banke.

Hodnota zakladanej nehnuteľnosti

Problémom býva aj požadovaná výška hypotéky vzhľadom k hodnote zakladanej nehnuteľnosti. Banky vyžadujú založenie nehnuteľnosti na to, aby mali istotu, že sa im požičané peniaze vrátia. Ak si potrebujete požičať príliš vysokú sumu vzhľadom k nehnuteľnosti, alebo že jej hodnota je sporná a banke na základe interného posúdenia vyšla nižšia hodnota ako v prípade znaleckého posudku, banka hypotéku zamietne. V takom prípade je možné založiť aj inú nehnuteľnosť s vyššou hodnotou, prípadne založiť dve nehnuteľnosti, ktorých spoločná hodnota bude vyššia.

Ak plánujete požiadať o hypotéku, nežiadajte o ňu opakovane a vyhýbajte sa zamietnutým žiadostiam. Banky sa pri opätovných žiadostiach pozerajú na zamietnuté žiadosti, ktoré vidia v úverovom registri a  nevedia, z akého dôvodu k zamietnutiu žiadostí o hypotéku v iných bankách došlo. Čím ich je viac, tým je to pre vás horšie aj do budúcnosti.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top