Blog

5 dôvodov na sporenie

Na Slovensku je sporenie peňazí dlhoročnou tradíciou .Ľudia si v minulosti bežne dokázali ušetriť približne 12% čistej mzdy. V dôsledku ekonomickej krízy v roku 2008 však miera úspor klesla na takmer polovičnú hodnotu.                                Počas tohto obdobia zároveň došlo k rozvoju úverového trhu a skôr ako do finančných úspor domácnosti ,ľudia investovali rastúci príjem  do nákupov nehnuteľností a iných reálnych aktív. U domácností vtedy prevládal tzv. opatrnostný motív, nakoľko negatívne očakávania o budúcich príjmoch ich donútili znížiť spotrebu.

K trvalejšiemu oživeniu miery sporenia došlo až v za posledné 3-4 roky spolu s trvalejším a širším oživením hospodárstva a pracovného trhu. Nárast pracovných miest a príjmov sa postupne preniesol do schopnosti a ochoty ľudí tvoriť úspory. Miera úspor sa postupne začala zvyšovať a v dnešnej dobe sa pohybuje niekde v hodnote 9%.

Keďže posledné roky ukázali, že nie vždy nás čakajú len „zlaté časy“, treba byť pripravený na neželané situácie a taktiež aj na prípadnú stratu  príjmu. Preto odborníci  odporúčajú mať určitú finančnú rezervu, ktorá sa dá získať pravidelným zhodnocovaním financií a sporením.

1.dôvod na sporenie – HYPOTÉKA

Slovenské domácnosti sa v posledných rokoch zadlžovali rýchlym tempom, na čo zareagovala aj Národná banka Slovenska a pristúpila k sprísneniu podmienok na získanie úverov aj hypoték. Ak chcete hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, nevyhnutne potrebujete mať nasporenú sumu vo výške aspoň 20-30% hodnoty. 100%-né hypotéky sú už minulosťou. Banky dnes už poskytujú hypotéky, ktoré predstavujú maximálne 80% hodnoty nehnuteľnosti.

2.dôvod na sporenie – príprava na DÔCHODOK

Nepriaznivý demografický trend bude mať vplyv na budúce dôchodky vyplácané z I.piliera. V minulosti ľudia boli zvyknutí nato, že život odvádzali príspevky do Sociálnej poisťovne a po odchode do dôchodku sa o nich štát postaral penziou, ktorá dokázala pokryť bežné výdavky dôchodcu.

V dnešnej dobe to už tak nefunguje. Pokiaľ sa chcete vyhnúť existenčným problémom v budúcnosti, treba sa na svoj dôchodok začať pripravovať už teraz. Môžete začať sporiť aj vďaka doplnkovému sporeniu v II. a III.pilieri. Dlhodobé sporenie sa oplatí každému, kto si v ňom bude sporiť minimálne 10 rokov.

3.dôvod na sporenie – NEOČAKÁVANÉ VÝDAVKY

Sporenie na neočakávané výdavky  nám môže pomôcť v situáciách, keď budeme nevyhnutne potrebovať aj nižšiu čiastku peňazí, či už keď sa nám pokazí auto, prípadne domáce elektrospotrebiče. Vyhnete sa tak nákupu na splátky, resp. rýchlemu nevýhodnému úveru, ktorý by zbytočne mohol zaťažiť váš  domáci rozpočet. Zároveň vám táto rezerva dáva dobrý pocit, že ak sa niečo stane, zvládnete to.

4.dôvod na sporenie – PLÁNOVANÉ VÝDAVKY

Plánované výdavky sú tie, o ktorých vopred viete. Či už sa chystáte na dovolenku, kúpiť nové auto, či kuchynskú linku .Sporíte na niečo konkrétne. Banky umožňujú otvoriť si niekoľko sporiacich účtov , aby ste mali prehľad, koľko ste si nasporili na aký cieľ.

5.dôvod na sporenie – BYŤ PRÍKLADOM PRE SVOJE DETI

Tento dôvod je skôr morálna zodpovednosť za to, že svoje deti budete viesť k tomu, aby rozumeli peniazom a naučili sa s nimi rozumne hospodáriť. A vy im môžete ísť príkladom. Ak od malička budú vnímať fakt, že na niektoré veci si treba našetriť, neskôr im to pomôže, aby sa vyhli bezhlavému zadlžovaniu.

Niektoré produkty bánk, aj keď môžu byť prezentované ako sporenie, nie sú sporením. Typickým znakom sporenia je, že banka sa zaviaže vrátiť vám nasporené peniaze spolu s úrokom. To znamená, že produkty, kde výplata toho, čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu, nie sú sporením a nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Sú to investičné produkty, ktoré sú tiež vhodnou možnosťou na zhodnocovanie finančných prostriedkov.

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top