Blog

2. Pilier, čo je potrebné o ňom vedieť?

Ak chcete, aby časť odvodov skončila na vašom dôchodkovom účte a máte menej ako 35 rokov, druhý pilier je pre vás vhodné riešenie. Sporenie v druhom pilieri začína podpísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Oplatí sa aj pre ľudí s nadpriemerným zárobkom. Dôchodok z druhého piliera sa vypočíta na základe skutočného platu, z ktorého sa platili odvody, takže sa nebude krátiť.

Je pravidlo, že čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým výkonnejší fond s agresívnejšou investičnou stratégiou si môžete vybrať. Každá DSS je povinná každý rok 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku presúvať 10% vašich úspor do konzervatívnych fondov, bez toho, aby sporiteľ musel čokoľvek spraviť. Po dosiahnutí dôchodkového veku prechádzate do fázy vyplácania.
Výhody druhého piliera
– Čím vyššie odvody odvádzate do Sociálnej poisťovne, tým budete mať viac na dôchodkovom účte
– Časť vašich odvodov sa stáva vaším majetkom, vaše peniaze zhodnocujú na vašom účte
– Vždy máte možnosť zmeniť nastavenie fondov, určujete si, koľko a do ktorého fondu investujete
– Peniaze sú chránené, sporenie v druhom pilieri je pod dohľadom NBS, audítorom a depozitárom správcovskej spoločnosti
– Úspory sú dedičné
– Dôchodok si môžete zvýšiť aj dobrovoľnými príspevkami do druhého piliera
Fondy 2. piliera
Každá dôchodcovská správcovská spoločnosť zo zákona musí viesť aspoň 2 fondy. Jeden dlhopisový garantovaný a jeden akciový negarantovaný. Garantované dôchodkové fondy, ktoré investujú nanajvýš opatrne, sú vhodné najmä pre starších ľudí, ktorým chýba do dovŕšenia dôchodkového veku menej ako 10 rokov. Negarantované dôchodkové fondy sú určené najmä sporiteľom, ktorí budú v druhom pilieri sporiť najmenej 20 až 25 rokov. Čím dlhšie obdobie sporenia, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov. Medzi negarantované dôchodkové fondy patria aj tzv. indexové fondy. Úspory na dôchodok si každý sporiteľ môže rozložiť medzi dva rôzne fondy. Ak sa rozhodne pre túto možnosť, jeden z dvojice vybraných fondov musí patriť medzi garantované.

Dôchodkové správcovské spoločnosti
AXA d.s.s., a.s.
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)
VÚB Generali d.s.s., a.s dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ak si neviete vybrať správcovskú spoločnosť alebo fond, neváhajte ma kontaktovať. Ochotne s vami dohodnem osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdeme ideálne riešenie.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top