Blog

POISTENIE HYPOTÉKY

NA ÚVOD SI POVIEME ROZDIEL MEDZI POISTENÍM HYPOTÉKY A POISTENÍM ÚVERU, KTORÉ BÝVA ČASTOKRÁT ZAMIEŇANÉ.

Poistenie hypotéky
– Poistenie hypotéky vám ponúka ochranu pre prípad zložitých a nečakaných životných situácií, akými je plná a trvalá invalidita, smrť, dlhodobá PN-ka alebo strata zamestnania.

Poistenie nehnuteľnosti

– ide teda o poistenie vášho majetku, domu či bytu. Keďže ide o váš majetok, neuzatvárajte poistku len v rozsahu, ktorý požaduje banka, ale nastavte ju tak, aby komplexne chránila váš majetok. Bankopoistenie nemusí byť dostatočné. Ideálna je kombinácia, ktoré obsahuje poistenie nehnuteľnosti voči živelným udalostiam ako je napr. víchrica, zemetrasenie, povodne či záplavy + poistenie zariadenia domácnosti. Výhodou komplexného poistenia na jednej zmluve môžu byť aj zľavy z poistného.

Keďže na trhu existuje viacero poisťovní, s rôznymi ponukami a podmienkami, ideálne je uzatvoriť si poistenie k hypotéke cez finančného sprostredkovateľa. Ten s vami narozdiel od bánk urobí analýzu vašich aktuálnych potrieb. Na základe zistených informácií nastaví vaše poistenie tak, aby aj v prípade vážneho úrazu alebo choroby boli financie, ktoré dostanete od poisťovne, postačujúce. Dobrý sprostredkovateľ pozná všetky možnosti na poistnom trhu a je pravidelne školený. Vyberie vám vhodné pripoistenia a nastaví poistné sumy tak ako potrebujete.

Podstatný rozdiel medzi bankopoistením a poistením hypotéky cez poisťovňu je aj v poistnom plnení. Pri bankopoistení si v prípade smrti klienta banka vráti peniaze a tým je to ukončené. Poistná suma býva zvyčajne len do výšky zostatku úveru, a tak pozostalým nezostane nárok na poistné plnenie.
Keď sa ale poistíte v poisťovni, v prípade smrti je poistné plnenie poukázané na účet oprávnených osôb, ktoré si sami vopred určíte a potom je už na nich, čo s peniazmi urobia. Veľakrát si úver ponechajú, splácajú ho ďalej a peniaze z poistky použijú na výdavky spojené s úmrtím a tiež na finančnú rezervu.

Poistenie by však malo zahŕňať aj napríklad riziko trvalých následkov, invalidity alebo kritické choroby. Aj v prípade týchto poistných udalostí klient potrebuje okamžite peniaze na to, aby si dokázal zabezpečiť všetko čo potrebuje. Ide napríklad o vysoké doplatky za lieky alebo vyšetrenia, prerábku domova za bezbariérový.

Čím mladší a zdravší do poistenia vstúpite, tým lacnejšie pre vás bude. Okrem ceny však hovoríme aj o čakacích dobách. Čakacia doba je čas medzi uzatvorením poistenia a nárokom na poistné plnenie z daných pripoistení. V niektorých prípadoch to býva až 18 mesiacov, čiže čím skôr si touto dobou prejdete, tým skôr máte v prípade potreby nárok na poistné plnenie.

Keď si budete zakladať poistenie, nastavte si čo najdlhšie poistné obdobie. Keby vám poistenie napríklad po 20 rokoch skončilo a vy sa budete chcieť opäť poistiť, budete starší. Takisto už môžete trpieť nejakými chorobami, budete teda pre poisťovňu rizikovejší. Zhoršený zdravotný stav má za následok, že pripoistenia budú pre vás drahšie ako pre zdravého človeka. Odporúčame teda natiahnuť si dobu poistenia na čo najdlhšie obdobie.

V prípade, že sa vaša životná situácia zmení, splatíte hypotéku, a už nepotrebujete také vysoké krytie, poistenie si môžete kedykoľvek prispôsobiť tak, aby opäť spĺňalo vaše aktuálne potreby. Preto predtým ako ho zrušíte, pouvažujte skôr nad tým, ako sa dá upraviť. Aj s týmto vám určite pomôže váš finančný sprostredkovateľ.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top