Blog

Viete čo je to RPMN a prečo tento údaj sledovať ?

Pri výbere najvýhodnejšej pôžičky väčšinu z nás zaujíma suma, ktorú je banka ochotná poskytnúť, a tiež výška úrokovej sadzby. Porovnať výhodnú pôžičku sa môže zdať zložité hlavne pre veľké množstvo rozdielnych porovnávacích parametrov. Najčastejšie sa stretávame s úrokovou sadzbou v percentách, a tak sa môže ľahko stať, že sa rozhodnete pre takú pôžičku, ktorá vás naláka na jej najnižšie percento.

Dôležitejšie však je  zaujímať sa o údaj RPMN – štyri písmená, ktoré zohrávajú veľkú úlohu pri konečnej cene úveru.  Viete, čo táto skratka znamená?

RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov je súhrnom poplatkov a úrokov, ktoré si banka alebo nebankovka účtuje za poskytnutie úveru či pôžičky. Predstavuje teda celkové náklady na úver. Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľský úver pomôže klientovi porovnať náklady na jednotlivé úvery a vybrať si ten najvhodnejší.

RPMN je ukazovateľ hovoriaci o tom, ako sú náklady spojené s pôžičkou rozložené počas splatnosti. Čím dlhšia je splatnosť úveru ,tým je RPMN nižšie. Je to preto, lebo jednorazové poplatky sa rozložia na dlhšie obdobie (v prepočte na jeden rok sú tak nižšie). RPMN sa podobne ako aj úrok uvádza v percentách. Čím nižšie RPMN, tým je úver lacnejší a pre spotrebiteľa výhodnejší.

Porovnávať RPMN má zmysel len v tom prípade, ak vstupné  údaje (výška úveru a doba splatnosti úveru) sú rovnaké.  V opačnom prípade sa porovnávajú odlišné produkty a ukazovateľ RPMN má tak nulovú vypovedaciu hodnotu.

Čo zahŕňa RPMN?                                                                                                                                                                          Poplatky, ktoré ročná percentuálna miera nákladov zahŕňa môžeme rozdeliť do 2 kategórií:

 • jednorazové poplatky – platia sa len raz, zvyčajne hneď na začiatku úverového vzťahu patrí sem napríklad poplatok za poskytnutie úveru či pôžičky,
 • pravidelné poplatky – platia  sa v rámci každej mesačnej splátky pôžičky. Ide o poplatky spojené s vedením úverového účtu v banke alebo poplatky za poistenie schopnosti úver splácať.

 Vzorec pre výpočet RPMN:

 • K – poradové číslo spotrebiteľského úveru
 • K´- číslo splátky alebo nákladov spotrebiteľského úveru,
 • Ak – výška K-teho spotrebiteľského úveru,
 • A´k – výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,
 • m – poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
 • m´- poradové číslo poslednej splátky alebo platby nákladov,
 • tk – časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
 • t´k – časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou spotrebiteľského úveru,
 • i – ročná percentuálna miera nákladov.
Ako sa vyznať sa v RPMN ?

Porovnávanie RPMN pri pôžičkách s cieľom vybrať si pre vás tú výhodnejšiu je správne, ale vôbec to nemusí byť jednoduché. Pôžičky totiž musia byť porovnateľné: rovnaká výška i splatnosť, uvedomiť si, či všetky majú resp. nemajú poistenie, či je pre získanie úrokovej sadzby povinnosť mať otvorený účet v banke alebo iné doplnkové služby.

Niektoré finančné inštitúcie v reklamách lákajú na relatívne nízky úrok, a k tomu ešte aj s obľúbeným dodatkom „od“. V takýchto prípadoch je väčšinou potrebné splniť veľké množstvo podmienok, aby ste naozaj získali výhodnú ponuku.

Výška úrokovej sadzby má totiž ďaleko od reálnych nákladov vynaložených na získanie úveru. Hodnota RPMN sa môže líšiť podľa toho, kto je poskytovateľom úveru. Môže sa jednať o vysokú hodnotu nad 70 %, ale môže sa pohybovať aj niečo cez 10 % čo je typické pre úverové ponuky bankových inštitúcií.

Pozor si treba dávať najmä na spoločnosti poskytujúce SMS pôžičky, kde sa ročná percentuálna miera nákladov pohybuje v rádoch desiatok tisíc percent !

Povinnosť udávať hodnotu RPMN v zmluve majú všetky finančné inštitúcie, v prípade, že tento údaj chýba, bude sa pôžička považovať za bezúročnú a vy ako poškodený spotrebiteľ budete musieť veriteľovi splácať len istinu bez úrokov a poplatkov.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top