Blog

Poistenie bývania. Ste si istí, že vás skutočne chráni?

Každý chce získať čo najväčšie poistné krytie a platiť čo najmenšie poistné. Pri výbere poistenia domova je vhodné zvoliť stratégiu výberu na základe poistnej sumy. To znamená poistiť si bývanie v poisťovni, ktorá poskytne za čo najmenšie poistné to najvyššie krytie. Znížiť poistné podhodnotením majetku totiž znamená, že pri plnení nedostanete adekvátnu náhradu.

„Pri poistení domácnosti je potrebné správne stanoviť výšku poistnej sumy, aby boli zahrnuté všetky hnuteľné veci, ktoré má klient záujem poistiť,“ radí Lucia Muthová z Allianz – SP. To znamená, že pri ohodnotení majetku myslite na celkovú sumu, ktorú chcete mať poistenú. Pretože v prípade zničenia bude poisťovňa hradiť náhradu len do výšky poistnej sumy. Preto zohľadnite cenu všetkého, čo chcete mať poistené.

Cena nehnuteľnosti sa mení v čase
Pri poistení domácnosti si ľudia často myslia, že navyšovať poistenie im netreba, veď si roky nič nové nekúpili. Zabúdajú však, že za roky mohla výrazne narásť práve hodnota nehnuteľnosti. Ceny bytov aj domov od revolúcie zaznamenali poriadny skok. Platí zásada, že ako rastie cena nehnuteľnosti, tak ju treba aj správne prepoistiť.

Poistenie nehnuteľnosti je vzhľadom na krytie majetku vhodné aktualizovať ešte častejšie, ako poistenie domácnosti. Dôvodom je, že ak máte poistený dom, ktorý mal pred tridsiatimi rokmi hodnotu 50 000 eur a dnes má hodnotu 150 000 eur, nie je to len o obnovení škody. Pri fatálnej škode poisťovňa bude prihliadať len na cenu 50 000 eur, ale za tú si nielenže dom neobnovíte, ale ani nekúpite nové bývanie. Pretože súčasné ceny domov sa pohybujú v trojnásobnej výške. Pri starých zmluvách okrem podpoistenia vzniká aj riziko, že váš domov nebude poistený na všetky riziká. Pretože aj tie sa menia.

„Mnohé poistné zmluvy uzatvorené pred desiatkami rokov boli uzatvorené na takzvanú časovú cenu. Pri vzniku poistnej udalosti je tak klientovi vyplatená hodnota škody po zohľadnení veku nehnuteľnosti a jej opotrebenia. Iné poistky nekryjú v súčasnosti potrebné riziká ako skrat, prepätie či spodná voda, ktoré sa v tom čase ešte nepoisťovali,“ približuje vedúci oddelenia manažmentu neživotných produktov Allianz – SP Michal Bohunský.

Poistiť je potrebné aj rekonštrukcie
Ak si klient poistí dom s poistnou sumou napríklad 120 000 eur, ktorá zodpovedá aktuálnej hodnote danej nehnuteľnosti, poisťovňa mu vypočíta príslušné poistné. Dôležité je poistenie nehnuteľnosti prehodnotiť aj po rekonštrukcii, ktorá zvýši hodnotou stavby.
„Ak dom po čase prejde rekonštrukciou, je potrebné prehodnotiť, či sa tým výrazne nezvýšila jeho hodnota. V prípade poistnej udalosti totiž výška poistného plnenia nemusí stačiť na vykrytie skutočných škôd, ktoré vznikli na zrekonštruovanej nehnuteľnosti, pretože poistná suma nebude dostatočná,“ upozorňuje Ondrej Reichbauer, riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja Poštovej poisťovne.

Ako je to s poistením paneláku?
Na Slovensku je približne 80 % bytových domov nejakým spôsobom poistených. Avšak ako pri rodinných domoch, nie každá poistka dostatočne kryje hroziace riziká a mnohé bytové domy sú podpoistené. To však musí riešiť spoločenstvo vlastníkov. V prípade bytu v paneláku si totiž človek nepoisťuje celý panelák, ale o to viac by sa mal sústrediť na poistenie svojho osobného majetku. Z poistenia bytového domu sú kryté spoločné časti a zariadenia ako obvodové múry, strecha, schodisko, výťahy, podkrovia a tepelné, elektrické a plynové prípojky. Súčasťou sú aj jednotlivé byty a ich vnútorné stavebné súčasti ako podlahy v bytoch, okná, dvere, sanita, rozvody a podobne.
Poistenie domácnosti zasa kryje celé vnútorné vybavenie bytu, všetok nábytok, cennosti, šatstvo a elektroniku. „Ak má klient správne nastavené poistenie, teda pokryté potrebné riziká a dostatočne vysokú poistnú sumu, aj v prípade totálnej škody si bude môcť z vyplateného poistného plnenia znovunadobudnúť byt v rovnakej hodnote,“ dopĺňa Bohunský.

Poistenie bývania pri hypotéke
Ak máte hypotéku, banky už dnes dôsledne dbajú na to, aby klient mal dobré poistenie nehnuteľnosti. Je to hlavne pre prípady, kedy môže byť nehnuteľnosť poškodená vplyvom živelných udalostí či činnosťou človeka. Ak je stavba zaťažená hypotékou, je obnova trochu komplikovanejšia, keďže byt alebo dom nie je do splatenia hypotekárneho úveru majetkom klienta. Pri hypotéke má teda nárok na odškodné predovšetkým banka. Prax je však taká, že poisťovňa banke oznámi výšku vypočítaného poistného plnenia. Následne si banka buď uplatní plnenie alebo jeho časť, alebo dá súhlas s vyplatením plnenia priamo klientovi na opravu poškodenej nehnuteľnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia Nehnuteľnosti má neváhajte kontaktovať.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top