Blog

23- tisíc sporiteľov zmenilo DSS v II.pilieri.

Zmena správcu v podmienkach II. piliera je vcelku jednoduchý proces, avšak množstvo sporiteľov tento krok nepodstúpi, aj keď nie sú so službami svojho správcu úplne spokojní. Viacero ľudí zostáva u svojich finančných inštitúcií veľakrát len preto, že sú na činnosť tej danej inštitúcie zvyknutí, či sa im nechce takéto veci riešiť.

Ak sa sporiteľ v druhom pilieri rozhodne zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), v prvom rade je dôležité navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, kde poverený pracovník overí, ako dlho je sporiteľ v DSS. Následne  je povinnosťou sporiteľa  osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu.

Ak o akceptačný list sporiteľ požiada viac ako dva roky odo dňa vzniku jeho prvého dôchodkového poistenia a zároveň ak odo dňa jeho posledného prestupu medzi DSS neuplynul najmenej jeden rok, tak je za vydanie akceptačného listu povinný zaplatiť Sociálnej poisťovni poplatok vo výške 16 eur. Inak je vydanie akceptačného listu bezplatné.

Akceptačný list vybaví pobočka na počkanie a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodne prestúpiť.

Sociálna poisťovňa do konca septembra 2018 vydala 23 351 akceptačných listov. V roku 2017 ich bolo 29.261.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top