Blog

Úverový sektor bude ovplyvnený zásadnými zmenami.

Žiadatelia o hypotéku by sa mali poponáhľať.

Národná banka Slovenska predstavila nové opatrenia s cieľom sprísniť úverový trh. Tieto budú mať v porovnaní s predchádzajúcimi opatreniami pravdepodobne oveľa tvrdšie následky.

Od začiatku júla by sa mali ešte viac pritiahnuť podmienky posudzovania LTV (pomer objemu úveru k hodnote nehnuteľnosti). Už nebude možné dostať plnú výšku (100%) financovanej nehnuteľnosti. Žiadatelia budú potrebovať vlastné prostriedky (úspory) alebo dofinancovanie formou ďalšieho úveru, čo predstavuje výrazne vyšší úrok respektíve vyššie náklady. Brať každý úver, ktorý Vám banka ponúkne, nie je 2 krát zodpovedné. Druhou stranou mince však ostáva fakt, že ak mladý človek má záujem o kúpu vlastného bytu, napríklad za 60 000 eur, pri 80% hypotéke dostane len 48 000 eur. Pri priemernej mzde 954 eur brutto (štatistika SR za rok 2017) je ale veľmi otázne, či a za aké obdobie človek dokáže zvyšných 12 000 eur nasporiť. Doplnkový úver nakoniec dostane dlžníka do ťažšej platobnej situácie, ako 100% hypotéka. Aká je teda ochrana spotrebiteľa?

Od začiatku júla vstupuje do hry nový ukazovateľ DTI (pomer dlhu k príjmu), ktorý bude sledovať celkové zadlženie domácnosti. Jeho cieľom bude podchytiť všetky dlhy žiadateľa. Jedná sa o hypotéky, spotrebné úvery od bánk, ale aj pôžičky od nebankových spoločností, či stavebných sporiteľní, povolené prečerpanie k bežnému účtu, zároveň aj prečerpanie kreditnej karty. A teda po prijatí tohto ukazovateľa bude platné nasledovné: Suma úverov by nemala prekročiť 8 násobok hrubého ročného príjmu, napr. 800€*12*8=76 800€. Toto bude suma všetkých úverových záväzkov spolu, ktoré žiadateľ môže mať, čiže dohromady so všetkými  úvermi.

Ak chcete kupovať nehnuteľnosť, naozaj nie je na čo čakať.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top