Žiadatelia o hypotéku by sa mali poponáhľať.

Národná banka Slovenska predstavila nové opatrenia s cieľom sprísniť úverový trh. Tieto budú mať v porovnaní s predchádzajúcimi opatreniami pravdepodobne oveľa tvrdšie následky.

Od začiatku júla by sa mali ešte viac pritiahnuť podmienky posudzovania LTV (pomer objemu úveru k hodnote nehnuteľnosti). Už nebude možné dostať plnú výšku (100%) financovanej nehnuteľnosti. Žiadatelia budú potrebovať vlastné prostriedky (úspory) alebo dofinancovanie formou ďalšieho úveru, čo predstavuje výrazne vyšší úrok respektíve vyššie náklady. Brať každý úver, ktorý Vám banka ponúkne, nie je 2 krát zodpovedné. Druhou stranou mince však ostáva fakt, že ak mladý človek má záujem o kúpu vlastného bytu, napríklad za 60 000 eur, pri 80% hypotéke dostane len 48 000 eur. Pri priemernej mzde 954 eur brutto (štatistika SR za rok 2017) je ale veľmi otázne, či a za aké obdobie človek dokáže zvyšných 12 000 eur nasporiť. Doplnkový úver nakoniec dostane dlžníka do ťažšej platobnej situácie, ako 100% hypotéka. Aká je teda ochrana spotrebiteľa?

Od začiatku júla vstupuje do hry nový ukazovateľ DTI (pomer dlhu k príjmu), ktorý bude sledovať celkové zadlženie domácnosti. Jeho cieľom bude podchytiť všetky dlhy žiadateľa. Jedná sa o hypotéky, spotrebné úvery od bánk, ale aj pôžičky od nebankových spoločností, či stavebných sporiteľní, povolené prečerpanie k bežnému účtu, zároveň aj prečerpanie kreditnej karty. A teda po prijatí tohto ukazovateľa bude platné nasledovné: Suma úverov by nemala prekročiť 8 násobok hrubého ročného príjmu, napr. 800€*12*8=76 800€. Toto bude suma všetkých úverových záväzkov spolu, ktoré žiadateľ môže mať, čiže dohromady so všetkými  úvermi.

Ak chcete kupovať nehnuteľnosť, naozaj nie je na čo čakať.